Greenpol - logo

SOLUSCOPE NW

Wysoce skuteczny o obojętnym pH, zapobiegający powstawaniu biofilmu. Nie wytwarza piany.

Wysoce skuteczny detergent o obojętnym pH, zapobiegający powstawaniu biofilmu. Nie wytwarza piany.

Przeznaczony do myjni endoskopowej Serie 1.

cross