8 sierpnia 2023

Automatyczne reprocesowanie sond do echokardiografii przezprzełykowej TEE

Czy wiecie, że sondy do przezprzełykowych badań echokardiograficznych TEE (Transesophageal echocardiogram) często uszkadzają się z powodu nieprawidłowego mycia i dezynfekcji? Zgodnie z wytycznymi Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Sprzęt musi podlegać regularnej kontroli sprawności, zwłaszcza szczelności i izolacji elektrycznej sond, oraz skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji (zgodnie z zaleceniami producenta). Optymalnie w pracowni lub jej bezpośrednim sąsiedztwie powinna się znajdować zmywalnia wyposażona w urządzenia do mycia i dezynfekcji głowic.”

Dzięki zastosowaniu myjnii do sond przezprzełykowych Soluscope TEE można nie tylko wyeliminować błędy związane z procesem dezynfekcji, skrócić czas reprocesowania sond ale również zwalidować i udokumentować cały proces. Jeden cykl w myjni trwa tylko 14 minut!

Istotną fazą cyklu jest test upływu elektrycznego czyli badanie stanu izolacji elementów sondy po każdym badaniu. Myjnia wyświetla wynik szczelności izolacji w postaci wykresu i dzięki tej informacji można nie tylko uniknąć uszkodzenia głowicy poprzez zalanie ale przede wszystkim wyeliminować ryzyko porażenia pacjenta w trakcie badania. Wszystkie niezanurzalne części sondy są izolowane i chronione przed zamoczeniem. Większość czynności jest zautomatyzowana a personel nie ma kontaktu z chemią ani ze szkodliwymi oparami.

W jednym z polskich szpitali, który używa myjnię TEE, na 27 sond przezprzełykowych wykryto nieszczelność izolacji w 3 sondach, co umożliwiło przeserwisowanie ich przed wystąpieniem większych uszkodzeń głowicy i uniknięcie wysokich kosztów zakupu nowych.

Producenci sond GE, Philips, Siemens, Aloka rekomendują stosowanie myjni Soluscope TEE.

Więcej na stronie https://www.greenpol.com.pl/produkt/myjnia-endoskopowa-serie-tee/

myjnia soluscope TEE

Izabela Radoch
Dyrektor zarządzająca