Dezynfekcja

Zamgławiacze to skuteczna ochrona przed patogenami
Podstawą rekonwalescencji chorych bez powikłań jest zapewnienie właściwej czystości mikrobiologicznej poprzez dekontaminację powierzchni wszystkich wyrobów medycznych, sprzętów, wyposażenia oraz pomieszczeń, w których przebywa pacjent. Stosowanie manualnej dezynfekcji powierzchni, czy procedury związane z dezynfekcją rąk są często niewystarczające, aby uchronić placówkę medyczną przed zakażeniami szpitalnymi lub nawet epidemią. Antybiotykoterapia, zamykanie oddziałów, wprowadzenie dodatkowych ilości środków myjących i dezynfekujących, zwiększenie ochrony pacjenta i personelu, a także odszkodowania dla pacjentów za powikłania w leczeniu, a nawet zgony prowadzą do ponoszenia przez szpital dodatkowych, niemałych kosztów. Dlatego coraz częściej stosuje się prewencyjną metodę dezynfekcji metodą zamgławiania za pomocą zamgławiaczy – przenośnych urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną.
Zamgławiacze umożliwiają dezynfekcję pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym
Problemy z właściwą dezynfekcją dotyczą w szczególności wyposażenia pomieszczeń, sieci wentylacyjnych i miejsc trudno dostępnych takich jak:

Urządzenia elektroniczne: komputery, urządzenia pomiarowe i diagnostyczne, wszelki sprzęt elektroniczny
Pomieszczenia wraz z wyposażeniem: meble, stoły, krzesła, itp.
Sanitariaty
Sieci instalacyjne, klimatyzacje, wentylacje
Środki transportu

Przez lata nie wymagano stosowanie bezdotykowych technik dezynfekcji, wykonywano jedynie dezynfekcję metodami manualnymi. Należy pamiętać o tym, że dezynfekcja manualna ma ograniczoną skuteczność. Wyniki badań pokazują, że mimo przeprowadzenia dezynfekcji manualnej, epidemicznie występujące drobnoustroje nadal mogą być wykrywane na powierzchniach. Dlatego dezynfekcja metodą powietrzną (metoda zamgławiania) od 2019 roku jest rekomendowana przez wszystkie polskie stowarzyszenie epidemiologiczne i wskazywana jest jako jeden z istotnych elementów wsparcia w zapobieganiu transmisji biologicznych czynników chorobotwórczych (BCA).
Na czym dokładnie polega zamgławianie (dezynfekcja metodą powietrzną)?
Dezynfekcja metodą powietrzną polega na wytwarzaniu suchej mgły z preparatów biobójczych o pełnym spektrum działania, której to wielkość kropli nie powinna przekraczać 10 μm. Sucha mgła powinna skutecznie penetrować pomieszczenie, docierając do najmniejszych jego zakamarków i pokrywać dezynfekowane powierzchnie zarówno z góry, jak i od dołu. Generowana mgła powinna być bezpieczna dla dezynfekowanego pomieszczenia jak i jego wyposażenia. Sucha mgła nie powinna generować wilgoci i korozji.

Dezynfekcja metodą powietrzną zawsze stanowi wsparcie dezynfekcji manualnej i nigdy nie powinna być jej alternatywą. Mimo wysokiej skuteczności procesu „zamgławiania”, dezynfekcja manualna jest niezbędnym krokiem, który warunkuje ostateczną skuteczność zamgławiania.
Dezynfekcja przez zamgławianie a norma europejska
Wybierając zamgławianie powinniśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, tym bardziej, że dopiero w 2020 roku powstała norma europejska, która opisuje ten rodzaj dezynfekcji. W związku z tym szpitale mają niejednokrotnie problem z wyborem odpowiedniej technologii i opracowaniem właściwej procedury, ponieważ w Internecie można znaleźć wiele informacji o skuteczności różnych zamgławiaczy, które niejednokrotnie nie spełniają normy europejskiej EN 17-272:2020.
Dotychczas Francja, jako jedyna, gruntownie przebadała i opisała dezynfekcję przez zamgławianie, a w konsekwencji stworzyła normę NFT 72-281. Na podstawie normy francuskiej powstała norma europejska EN 17-272:2020. Norma ta powinna być obowiązującym standardem dla podmiotów zainteresowanych stosowaniem tej metody dezynfekcji.

Co oznacza norma EN 17-272: 2020?

Jest to metoda badań mająca na celu określenie działania dezynfekującego procesów stosowanych w obszarze:
medycznym,
weterynaryjnym,
spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym
z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów dystrybucji chemikaliów przez dyfuzję powietrzną, bez ręcznego stosowania przez operatora środków dezynfekujących.
Zamgławianie – na co zwrócić uwagę?
1. Czy zamgławiacz wraz z preparatami zostało przebadane zgodnie z francuską normą NFT 72 281 z 2014 r. lub normą europejską EN 17-27:2020.
Zanim pojawiła się norma francuska producenci zamgławiaczy badali skuteczność preparatów metodą zawiesinową. Nie było to odpowiednie dla preparatów dedykowanych do zamgławiania. Od 2020 roku szpitale, przemysł, instytucje publiczne i usługowe wybierając technologię zamgławiania powinny zweryfikować czy preparat wraz z urządzeniem został przebadany według francuskiej normy NFT 72 281 (2014) lub zgodnie z normą EN 17-272.

2. Czy preparat rozpylany w postaci suchej mgły jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji jako produkt biobójczy?
Zgodnie z polskim prawem każdy preparat biobójczy, pomimo posiadania znaku wyrobu medycznego, musi zostać zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji jako produkt biobójczy.

3. Czy w rejestracji biobójczej preparatu jest wskazane urządzenie jakim może być rozpylany i sektor w jakim może być stosowany ?
Daje to gwarancję walidacji procesu i wynika to z normy EN 17-272.

4. Na jaki okres jest wydana rejestracja i czy rejestracja potwierdza pełne spektrum (bakterie, wirusy, grzyby, spory)?
W dobie COVID-19 kiedy na początku pandemii brakowało środków chemicznych Urząd Rejestracji produktów biobójczych wydawał tymczasowe pozwolenia na 180 dni, jednak w tym okresie wymaga dostarczenia wszelkich badań i certyfikatów, aby rejestracja mogła zostać utrzymana.

5. Czy możemy w prosty sposób zweryfikować skuteczność procesu bezpośrednio po zakończonej dezynfekcji i wygenerować wydruk z potwierdzeniem?

Renomowani producenci urządzeń do zamgławiania, których preparaty zostały zarejestrowane jako produkty biobójcze i wraz z urządzeniem są przebadane zgodnie z normą NFT 72-281 lub EN 17-272 powinni oferować kompatybilne testy chemiczne w postaci np. pasków do natychmiastowego weryfikowania skuteczności dezynfekcji i penetracji.

6. Czy sposób dezynfekcji jest bezpieczny dla sprzętu elektronicznego?

Preparaty stosowane do zamgławiania powinny posiadać certyfikat kompatybilności ze sprzętem elektronicznym, szczególnie tym stosowanym w obszarze medycznym.
Skuteczność zamgławiaczy
Zamgławiacze z naszej oferty to najskuteczniejsze, automatyczne urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną, likwidują bakterie, wirusy, grzyby i spory. Co zostało potwierdzone badaniami z normą NFT 72-281 „Procesy dezynfekcji powierzchni drogą powietrzną - Określenie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, drożdżobójczej, prątkobójczej, sporobójczej i wirusobójczej obejmującej bakteriofagi”. Norma NFT 72-281 to pierwsza norma na świecie dotycząca skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie. Podczas stosowania zamgławiaczy nie ma konieczności przygotowania pomieszczeń przed użyciem (z wyjątkiem mycia) oraz po procesie dezynfekcji (nie pozostaje osad, nie trzeba wentylować).
Gdzie można stosować zamgławiacze?
Zamgławianie można wykonywać w każdym miejscu, w którym niezbędne jest zapewnienie czystego środowiska, bez wirusów, bakterii, grzybów i sporów. Skuteczne zamgławianie zapewnia proces wykonany zgodnie z wszystkimi zaleceniami i instrukcjami producentów zamgławiaczy. Sucha mgła (stosowana w zamgławiaczu Nocospray) o wielkości ok. 5 mikronów dochodzi w każde miejsce, szczególnie w miejsca niedostępne tradycyjną metodą dezynfekcji. Nie niszczy sprzętu, dezynfekuje go. Po podłączeniu do Nocospray’a elastycznego węża można dezynfekować klimatyzacje/przewody wentylacyjne.
Miejsce zastosowania:

Wszystkie pomieszczenia szpitalne (izolatki, sale zabiegowe, bloki operacyjne, sale pacjentów, oddziały zakaźne i intensywnej terapii)
Ambulanse
Gabinety stomatologiczne i weterynaryjne
Branża spożywcza (hale produkcyjne, magazyny, clean room’y)
Branża farmaceutyczna (hale produkcyjne, magazyny, clean room’y)
Baseny, SPA
Hotele
Restauracje
Systemy klimatyzacyjne

Zamgławiacze w naszej ofercie zapewniają czyste środowisko pracy, podwyższenie standardów zakładu oraz optymalizację kosztów produkcji poprzez ochronę produktu – brak odpadów spowodowanych skażeniem partii. Dezynfekcja pomieszczeń produkcyjnych (w tym blaty robocze, taśmociągi, urządzenia produkcyjne i wszystkie trudnodostępne miejsca) ma fundamentalne znaczenie w procesie produkcji, zarówno dla pracodawcy, pracowników, produktu końcowego oraz konsumenta.
Metody dezynfekcji:

Zamgławianie H2O2: Zamgławianie nadtlenkiem wodoru (H2O2) polega na rozpylaniu tego bezpiecznego dla środowiska środka w postaci mgły lub aerozolu, który niszczy mikroorganizmy poprzez utlenianie. Jest to ekologiczna metoda, ponieważ nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen, nie pozostawiając szkodliwych resztek chemicznych.
Chemikalia dezynfekcyjne o niskim ryzyku: Istnieje wiele chemikaliów dezynfekcyjnych, które są mniej toksyczne i bardziej ekologiczne niż tradycyjne środki chemiczne. Przykłady to kwas octowy, kwas mlekowy, olejek z drzewa herbacianego, perkarbonyl, kwasy organiczne i wiele innych. Te substancje mają mniejszy wpływ na środowisko naturalne i mogą być skuteczne w eliminacji mikroorganizmów.
Promieniowanie UV: Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest ekologiczną metodą dezynfekcji, ponieważ nie wymaga stosowania substancji chemicznych ani generuje odpadów. Promieniowanie UV niszczy DNA mikroorganizmów, co uniemożliwia im rozmnażanie się.
Para i gorąca woda: Wykorzystanie pary i gorącej wody do dezynfekcji jest stosunkowo ekologiczne, ponieważ nie wymaga użycia substancji chemicznych. Wysoka temperatura zabija mikroorganizmy, a para może przenikać do trudno dostępnych miejsc, zapewniając wszechstronną dezynfekcję.
Filtracja: Filtracja jest ekologiczną metodą dezynfekcji wody i powietrza, która polega na zatrzymywaniu i usuwaniu mikroorganizmów za pomocą filtrów. Filtry mogą być wykonane z materiałów biodegradowalnych i mogą być skuteczne w eliminacji zarodników, wirusów, bakterii i innych zanieczyszczeń.

Warto pamiętać, że każda metoda dezynfekcji ma swoje własne zalety i ograniczenia. Wybór odpowiedniej metody powinien zależeć od rodzaju powierzchni, obiektu czy substancji, które wymagają dezynfekcji, oraz od specyficznych wymagań dotyczących skuteczności dezynfekcji i ochrony środowiska.