Greenpol - logo

Zamgławiacze do dezynfekcji

Zamgławiacze, znane również jako zamgławiacze typu nocospray, są urządzeniami stosowanymi do dezynfekcji powietrza i powierzchni poprzez tworzenie drobnego aerozolu lub mgły z substancji dezynfekującej. Te urządzenia są powszechnie używane w różnych miejscach, takich jak szpitale, laboratoria, hotele, biura, sklepy spożywcze i inne przestrzenie publiczne, aby zwalczać szkodliwe mikroorganizmy, w tym wirusy, bakterie, pleśnie i grzyby.

Zamgławiacze typu nocospray działają na zasadzie generowania aerozolu dezynfekcyjnego za pomocą specjalnych dysz]. Substancje dezynfekcyjne, takie jak nadtlenek wodoru (H2O2) lub kwas nadoctowy (CH3COOH), są podawane do zamgławiacza w postaci cieczy lub gotowych roztworów, a następnie rozpylane w powietrze jako mikroskopijne kropelki.

Te drobne cząsteczki utrzymują się w powietrzu przez określony czas, rozprzestrzeniając się i docierając do wszystkich powierzchni pomieszczenia, w tym w trudno dostępne miejsca, które mogą być źródłem bakterii i grzybów. Gdy aerozol z substancją dezynfekującą styka się z mikroorganizmami, prowadzi do ich uszkodzenia i zniszczenia. Proces ten jest skuteczny zarówno w przypadku dezynfekcji powierzchni, jak i dezynfekcji powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.

Ważne jest przestrzeganie instrukcji producenta i zaleceń dotyczących używania zamgławiaczy typu nocospray. Wielu producentów dostarcza informacje na temat odpowiednich koncentracji i czasów ekspozycji dla różnych substancji dezynfekcyjnych. Należy również pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń przed i po dezynfekcji oraz stosowaniu środków ochrony osobistej podczas obsługi tych urządzeń.

Warto zauważyć, że dezynfekcja poprzez zamgławianie jest skuteczna jako uzupełnienie standardowych procedur czyszczenia i dezynfekcji. Nie zastępuje ona konieczności zachowania podstawowych zasad higieny i czystości, takich jak regularne mycie rąk, utrzymanie czystości powierzchni oraz przestrzeganie zasad higieny kichania i kaszlu.

Podsumowując, zamgławiacze typu nocospray są urządzeniami stosowanymi do dezynfekcji poprzez rozpylanie substancji dezynfekcyjnych w postaci aerozolu.

Zamgławiacze to skuteczna ochrona przed patogenami

Podstawą rekonwalescencji chorych bez powikłań jest zapewnienie właściwej czystości mikrobiologicznej poprzez dekontaminację powierzchni wszystkich wyrobów medycznych, sprzętów, wyposażenia oraz pomieszczeń, w których przebywa pacjent. Stosowanie manualnej dezynfekcji powierzchni, czy procedury związane z dezynfekcją rąk są często niewystarczające, aby uchronić placówkę medyczną przed zakażeniami szpitalnymi lub nawet epidemią. Antybiotykoterapia, zamykanie oddziałów, wprowadzenie dodatkowych ilości środków myjących i dezynfekujących, zwiększenie ochrony pacjenta i personelu, a także odszkodowania dla pacjentów za powikłania w leczeniu, a nawet zgony prowadzą do ponoszenia przez szpital dodatkowych, niemałych kosztów. Dlatego coraz częściej stosuje się prewencyjną metodę dezynfekcji metodą zamgławiania za pomocą zamgławiaczy – przenośnych urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną.

Zamgławiacze umożliwiają dezynfekcję pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym. Problemy z właściwą dezynfekcją dotyczą w szczególności wyposażenia pomieszczeń, sieci wentylacyjnych i miejsc trudno dostępnych takich jak:

 • Urządzenia elektroniczne: komputery, urządzenia pomiarowe i diagnostyczne, wszelki sprzęt elektroniczny
 • Pomieszczenia wraz z wyposażeniem: meble, stoły, krzesła, itp.
 • Sanitariaty
 • Sieci instalacyjne, klimatyzacje, wentylacje
 • Środki transportu

Przez lata nie wymagano stosowanie bezdotykowych technik dezynfekcji, wykonywano jedynie dezynfekcję metodami manualnymi. Należy pamiętać o tym, że dezynfekcja manualna ma ograniczoną skuteczność. Wyniki badań pokazują, że mimo przeprowadzenia dezynfekcji manualnej, epidemicznie występujące drobnoustroje nadal mogą być wykrywane na powierzchniach. Dlatego dezynfekcja metodą powietrzną (metoda zamgławiania) od 2019 roku jest rekomendowana przez wszystkie polskie stowarzyszenie epidemiologiczne i wskazywana jest jako jeden z istotnych elementów wsparcia w zapobieganiu transmisji biologicznych czynników chorobotwórczych (BCA).

Na czym dokładnie polega zamgławianie (dezynfekcja metodą powietrzną)?

Dezynfekcja metodą powietrzną polega na wytwarzaniu suchej mgły z preparatów biobójczych o pełnym spektrum działania, której to wielkość kropli nie powinna przekraczać 10 μm. Sucha mgła powinna skutecznie penetrować pomieszczenie, docierając do najmniejszych jego zakamarków i pokrywać dezynfekowane powierzchnie zarówno z góry, jak i od dołu. Generowana mgła powinna być bezpieczna dla dezynfekowanego pomieszczenia jak i jego wyposażenia. Sucha mgła nie powinna generować wilgoci i korozji.

Dezynfekcja metodą powietrzną zawsze stanowi wsparcie dezynfekcji manualnej i nigdy nie powinna być jej alternatywą.

Mimo wysokiej skuteczności procesu „zamgławiania”, dezynfekcja manualna jest niezbędnym krokiem, który warunkuje ostateczną skuteczność zamgławiania.

Dezynfekcja przez zamgławianie a norma europejska
Wybierając zamgławianie powinniśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, tym bardziej, że dopiero w 2020 roku powstała norma europejska, która opisuje ten rodzaj dezynfekcji. W związku z tym szpitale mają niejednokrotnie problem z wyborem odpowiedniej technologii i opracowaniem właściwej procedury, ponieważ w Internecie można znaleźć wiele informacji o skuteczności różnych zamgławiaczy, które niejednokrotnie nie spełniają normy europejskiej EN 17-272:2020.
Dotychczas Francja, jako jedyna, gruntownie przebadała i opisała dezynfekcję przez zamgławianie, a w konsekwencji stworzyła normę NFT 72-281. Na podstawie normy francuskiej powstała norma europejska EN 17-272:2020. Norma ta powinna być obowiązującym standardem dla podmiotów zainteresowanych stosowaniem tej metody dezynfekcji.

Co oznacza norma EN 17-272: 2020?

Jest to metoda badań mająca na celu określenie działania dezynfekującego procesów stosowanych w obszarze:

 • medycznym,
 • weterynaryjnym,
 • spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym
  z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów dystrybucji chemikaliów przez dyfuzję powietrzną, bez ręcznego stosowania przez operatora środków dezynfekujących.

Zamgławianie – na co zwrócić uwagę?

1. Czy zamgławiacz wraz z preparatami zostało przebadane zgodnie z francuską normą NFT 72 281 z 2014 r. lub normą europejską EN 17-27:2020.
Zanim pojawiła się norma francuska producenci zamgławiaczy badali skuteczność preparatów metodą zawiesinową. Nie było to odpowiednie dla preparatów dedykowanych do zamgławiania. Od 2020 roku szpitale, przemysł, instytucje publiczne i usługowe wybierając technologię zamgławiania powinny zweryfikować czy preparat wraz z urządzeniem został przebadany według francuskiej normy NFT 72 281 (2014) lub zgodnie z normą EN 17-272.

2. Czy preparat rozpylany w postaci suchej mgły jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji jako produkt biobójczy?
Zgodnie z polskim prawem każdy preparat biobójczy, pomimo posiadania znaku wyrobu medycznego, musi zostać zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji jako produkt biobójczy.

3. Czy w rejestracji biobójczej preparatu jest wskazane urządzenie jakim może być rozpylany i sektor w jakim może być stosowany ?
Daje to gwarancję walidacji procesu i wynika to z normy EN 17-272.

4. Na jaki okres jest wydana rejestracja i czy rejestracja potwierdza pełne spektrum (bakterie, wirusy, grzyby, spory)?
W dobie COVID-19 kiedy na początku pandemii brakowało środków chemicznych Urząd Rejestracji produktów biobójczych wydawał tymczasowe pozwolenia na 180 dni, jednak w tym okresie wymaga dostarczenia wszelkich badań i certyfikatów, aby rejestracja mogła zostać utrzymana.

5. Czy możemy w prosty sposób zweryfikować skuteczność procesu bezpośrednio po zakończonej dezynfekcji i wygenerować wydruk z potwierdzeniem?

Renomowani producenci urządzeń do zamgławiania, których preparaty zostały zarejestrowane jako produkty biobójcze i wraz z urządzeniem są przebadane zgodnie z normą NFT 72-281 lub EN 17-272 powinni oferować kompatybilne testy chemiczne w postaci np. pasków do natychmiastowego weryfikowania skuteczności dezynfekcji i penetracji.

6. Czy sposób dezynfekcji jest bezpieczny dla sprzętu elektronicznego?

Preparaty stosowane do zamgławiania powinny posiadać certyfikat kompatybilności ze sprzętem elektronicznym, szczególnie tym stosowanym w obszarze medycznym.

Skuteczność zamgławiaczy
Zamgławiacze z naszej oferty to najskuteczniejsze, automatyczne urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną, likwidują bakterie, wirusy, grzyby i spory. Co zostało potwierdzone badaniami z normą NFT 72-281 „Procesy dezynfekcji powierzchni drogą powietrzną - Określenie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, drożdżobójczej, prątkobójczej, sporobójczej i wirusobójczej obejmującej bakteriofagi”. Norma NFT 72-281 to pierwsza norma na świecie dotycząca skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie. Podczas stosowania zamgławiaczy nie ma konieczności przygotowania pomieszczeń przed użyciem (z wyjątkiem mycia) oraz po procesie dezynfekcji (nie pozostaje osad, nie trzeba wentylować).

Gdzie można stosować zamgławiacze?

Zamgławianie można wykonywać w każdym miejscu, w którym niezbędne jest zapewnienie czystego środowiska, bez wirusów, bakterii, grzybów i sporów. Skuteczne zamgławianie zapewnia proces wykonany zgodnie z wszystkimi zaleceniami i instrukcjami producentów zamgławiaczy. Sucha mgła (stosowana w zamgławiaczu Nocospray) o wielkości ok. 5 mikronów dochodzi w każde miejsce, szczególnie w miejsca niedostępne tradycyjną metodą dezynfekcji. Nie niszczy sprzętu, dezynfekuje go. Po podłączeniu do Nocospray’a elastycznego węża można dezynfekować klimatyzacje/przewody wentylacyjne.

Miejsce zastosowania:

 • Wszystkie pomieszczenia szpitalne (izolatki, sale zabiegowe, bloki operacyjne, sale pacjentów, oddziały zakaźne i intensywnej terapii)
 • Ambulanse
 • Gabinety stomatologiczne i weterynaryjne
 • Branża spożywcza (hale produkcyjne, magazyny, clean room’y)
 • Branża farmaceutyczna (hale produkcyjne, magazyny, clean room’y)
 • Baseny, SPA
 • Hotele
 • Restauracje
 • Systemy klimatyzacyjne
 • Biura
 • Mieszkania
 • Przedszkola i Szkoły

Zamgławiacze w naszej ofercie zapewniają czyste środowisko pracy, podwyższenie standardów zakładu oraz optymalizację kosztów produkcji poprzez ochronę produktu – brak odpadów spowodowanych skażeniem partii. Dezynfekcja pomieszczeń produkcyjnych (w tym blaty robocze, taśmociągi, urządzenia produkcyjne i wszystkie trudnodostępne miejsca) ma fundamentalne znaczenie w procesie produkcji, zarówno dla pracodawcy, pracowników, produktu końcowego oraz konsumenta.

Zamgławianie nadtlenkiem wodoru (H2O2) jest jedną z metod dezynfekcji, która jest uważana za najbardziej ekologiczną. Nadtlenek wodoru jest bezbarwną i bezwonną cieczą, które ma właściwości dezynfekujące i utleniające.

Podczas zamgławiania H2O2, nadtlenek wodoru jest rozpylany w postaci mgły lub aerozolu do powietrza i osiada na powierzchniach. Nadtlenek wodoru działa jako utleniacz, który niszczy mikroorganizmy, takie jak wirusy, bakterie, grzyby i zarodniki, poprzez uszkadza ich błony komórkowe i inaktywuje enzymy.

Zamgławianie H2O2 ma kilka korzyści ekologicznych. Po pierwsze, nadtlenek wodoru rozkłada się na bezpieczne składniki - wodę i tlen - co oznacza, że nie pozostawia szkodliwych resztek chemicznych ani zanieczyszczeń środowiska. Po drugie, H2O2 jest bardziej przyjazny dla ludzi i zwierząt niż niektóre tradycyjne środki dezynfekcyjne, takie jak chlor czy formaldehyd, które mogą być toksyczne i drażniące.

Warto jednak pamiętać, że skuteczność zamgławiania H2O2 może się różnić w zależności od konkretnych warunków, takich jak stężenie nadtlenku wodoru, czas i częstotliwość dezynfekcji oraz obecność innych czynników, które mogą wpływać na proces dezynfekcji. Ważne jest również przestrzeganie odpowiednich zaleceń dotyczących stosowania nadtlenku wodoru, aby osiągnąć skuteczną dezynfekcję i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowników i środowiska.