Greenpol - logo

Sterylizacja

Sterylizacja medyczna jest kluczowym procesem w zapewnianiu bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego poprzez eliminację wszelkich form życia biologicznego, takich jak bakterie, wirusy, grzyby czy zarodniki, z narzędzi medycznych, sprzętu oraz innych przedmiotów używanych w placówkach medycznych. Oto rozbudowany opis kategorii sterylizacji medycznej:

Rodzaje sterylizacji:

 1. Sterylizacja parowa (autoklawy): Wykorzystuje parę wodną pod wysokim ciśnieniem i temperaturą, aby sterylizować narzędzia, sprzęt medyczny i inne przedmioty. Jest to najczęściej stosowany rodzaj sterylizacji w placówkach medycznych.
 2. Sterylizacja chemiczna: Opiera się na wykorzystaniu środków chemicznych, takich jak perhydrol czy formalina, do dezynfekcji i sterylizacji przedmiotów, które nie mogą być poddane działaniu wysokiej temperatury, jak na przykład endoskopy czy instrumentarium z delikatnych materiałów.
 3. Sterylizacja promieniowaniem: Polega na narażeniu przedmiotów na promieniowanie jonizujące, najczęściej za pomocą promieni rentgenowskich lub promieniowania gamma. Jest to skuteczny sposób sterylizacji, szczególnie dla materiałów, które nie mogą być poddane wysokiej temperaturze.
 4. Sterylizacja gazami: Polega na wykorzystaniu gazów, takich jak etylen tlenek, do sterylizacji przedmiotów, które nie mogą być poddane działaniu wysokiej temperatury lub wilgoci.

Sposoby przeprowadzania sterylizacji:

 1. Sterylizacja termiczna: Wykorzystuje wysoką temperaturę i ciśnienie pary wodnej do eliminacji form życia biologicznego. Jest to najbardziej powszechny sposób sterylizacji, stosowany w autoklawach.
 2. Sterylizacja chemiczna: Opiera się na działaniu środków chemicznych lub gazów na przedmioty, aby zniszczyć patogeny. Jest stosowana dla materiałów, które nie mogą być poddane działaniu wysokiej temperatury.
 3. Sterylizacja promieniowaniem: Polega na wystawieniu przedmiotów na promieniowanie jonizujące, które niszczy materiał genetyczny mikroorganizmów, uniemożliwiając ich rozmnażanie się.
 4. Sterylizacja gazami: Polega na narażeniu przedmiotów na gazowe środki sterylizacyjne, które penetrują materiał, dezaktywując mikroorganizmy.

Etapy sterylizacji:

 1. Przygotowanie ładunku: Przedmioty do sterylizacji muszą być odpowiednio przygotowane, w tym umyte, oczyszczone z zanieczyszczeń i zapakowane w sposób umożliwiający penetrację pary sterylizacyjnej lub środka chemicznego.
 2. Proces sterylizacji: Sterylizacja jest przeprowadzana zgodnie z odpowiednim protokołem dla danego rodzaju sterylizacji i typu urządzenia, zapewniając odpowiednią temperaturę, czas i ciśnienie.
 3. Weryfikacja procesu sterylizacji: Po zakończeniu procesu sterylizacji, należy przeprowadzić odpowiednie testy kontrolne, aby potwierdzić skuteczność procesu i zapewnić, że wszystkie przedmioty zostały właściwie zdezynfekowane.
 4. Przechowywanie sterylizowanych przedmiotów: Po zakończeniu procesu sterylizacji, sterylizowane przedmioty powinny być przechowywane w sposób, który minimalizuje ryzyko ponownej kontaminacji, zapewniając jednocześnie ich łatwą dostępność w przypadku potrzeby.

Znaczenie sterylizacji medycznej:

Sterylizacja medyczna jest niezwykle istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, personelu medycznego oraz innych pracowników placówek medycznych. Poprzez eliminację wszelkich form życia biologicznego z narzędzi i sprzętu medycznego, sterylizacja pomaga zapobiegać zakażeniom krzyżowym oraz rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Dlatego też sterylizacja medyczna jest surowo regulowana i musi być przeprowadzana zgodnie z ustalonymi standardami i protokołami, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług medycznych.

sterylizacji medycznej, uwzględniający także sterylizację plazmową / niskotemperaturową:

Rodzaje sterylizacji:

 1. Sterylizacja parowa (autoklawy): Wykorzystuje parę wodną pod wysokim ciśnieniem i temperaturą, aby sterylizować narzędzia, sprzęt medyczny i inne przedmioty. Jest to najczęściej stosowany rodzaj sterylizacji w placówkach medycznych.
 2. Sterylizacja chemiczna: Opiera się na wykorzystaniu środków chemicznych, takich jak perhydrol czy formalina, do dezynfekcji i sterylizacji przedmiotów, które nie mogą być poddane działaniu wysokiej temperatury, jak na przykład endoskopy czy instrumentarium z delikatnych materiałów.
 3. Sterylizacja promieniowaniem: Polega na narażeniu przedmiotów na promieniowanie jonizujące, najczęściej za pomocą promieni rentgenowskich lub promieniowania gamma. Jest to skuteczny sposób sterylizacji, szczególnie dla materiałów, które nie mogą być poddane wysokiej temperaturze.
 4. Sterylizacja gazami: Polega na wykorzystaniu gazów, takich jak etylen tlenek, do sterylizacji przedmiotów, które nie mogą być poddane działaniu wysokiej temperatury lub wilgoci.
 5. Sterylizacja plazmowa / niskotemperaturowa: Wykorzystuje plazmę (czwartego stanu skupienia materii) w połączeniu z niską temperaturą, aby sterylizować przedmioty, które są wrażliwe na wysoką temperaturę lub wilgoć. Jest to skuteczny sposób sterylizacji dla materiałów termo- i wilgoczułych.

Sposoby przeprowadzania sterylizacji:

 1. Sterylizacja termiczna: Wykorzystuje wysoką temperaturę i ciśnienie pary wodnej do eliminacji form życia biologicznego. Jest to najbardziej powszechny sposób sterylizacji, stosowany w autoklawach.
 2. Sterylizacja chemiczna: Opiera się na działaniu środków chemicznych lub gazów na przedmioty, aby zniszczyć patogeny. Jest stosowana dla materiałów, które nie mogą być poddane działaniu wysokiej temperatury.
 3. Sterylizacja promieniowaniem: Polega na wystawieniu przedmiotów na promieniowanie jonizujące, które niszczy materiał genetyczny mikroorganizmów, uniemożliwiając ich rozmnażanie się.
 4. Sterylizacja gazami: Polega na narażeniu przedmiotów na gazowe środki sterylizacyjne, które penetrują materiał, dezaktywując mikroorganizmy.
 5. Sterylizacja plazmowa / niskotemperaturowa: Wykorzystuje plazmę, która jest generowana przy niskiej temperaturze, aby sterylizować materiały wrażliwe na wysoką temperaturę. Plazma dezaktywuje mikroorganizmy i jest skuteczna dla materiałów termo- i wilgoczułych.

Etapy sterylizacji:

 1. Przygotowanie ładunku: Przedmioty do sterylizacji muszą być odpowiednio przygotowane, w tym umyte, oczyszczone z zanieczyszczeń i zapakowane w sposób umożliwiający penetrację pary sterylizacyjnej, środka chemicznego lub plazmy.
 2. Proces sterylizacji: Sterylizacja jest przeprowadzana zgodnie z odpowiednim protokołem dla danego rodzaju sterylizacji i typu urządzenia, zapewniając odpowiednią temperaturę, czas, ciśnienie lub inne warunki niezbędne do skutecznej dezynfekcji.
 3. Weryfikacja procesu sterylizacji: Po zakończeniu procesu sterylizacji, należy przeprowadzić odpowiednie testy kontrolne, aby potwierdzić skuteczność procesu i zapewnić, że wszystkie przedmioty zostały

Jak działa urządzenie do sterylizacji plazmowej?

Sterylizator niskotemperaturowy wykorzystuje opary nadtlenku wodoru (H2O2) do niszczenia mikroorganizmów bez żadnych toksycznych produktów ubocznych. W wyniku procesu sterylizacji powstaje tylko para wodna i tlen. Plazma wspomaga sterylizację oraz rozkład nadtlenku wodoru pozostałego po zakończeniu procesu sterylizacji. Maksymalna temperatura sterylizacji wynosi poniżej 59°C.

Technologia ta nadaje się do sterylizacji szerokiego asortymentu narzędzi i przyrządów medycznych, w szczególności tych, które są wrażliwe na oddziaływanie wyższych temperatur i wilgoci. Gwarantuje natychmiastowe użycie wysterylizowanych sprzętów. Do instalacji wymagane jest jedynie zasilanie elektryczne (brak konieczności innych mediów). W przeciwieństwie do sterylizacji gazowej, nie jest wymagany zewnętrzny system wentylacji.

Plazma w sterylizatorach HMTS jest wytwarzana poza komorą łukiem elektrycznym, a nie w komorze falami radiowymi jak w licznych sterylizatorach plazmowych dostępnych na rynku. Zaletą tworzenia plazmy poza komorą jest brak zakłóceń procesu przez dotknięcie pakietu do ściany komory, brak znacznej wrażliwości na wilgoć oraz większa powierzchnia użytkowa komory.

Proces sterylizacji plazmowej przy wykorzystaniu nadtlenku 
wodoru H2O2 do dezaktywacji mikro organizmów.

Korzyści sterylizacji plazmowej:

 • Nie pozostawia szkodliwych pozostałości i jest przyjazna dla środowiska. W wyniku procesu sterylizacji plazmowej wytwarzana jest jedynie para wodna i tlen.
 • Krótkie czasy sterylizacji: Powierzchniowy (29 min/21,5 min) / Standardowy (39 min/38,5 min) / Kontenerowy (49 min/49,6 min)
 • Do sterylizacji wymagana jest tylko energia elektryczna.
 • W przeciwieństwie do sterylizacji gazowej, nie jest wymagany system wentylacji zewnętrznej.
 • Maksymalna temperatura pracy wynosi poniżej 59°C.

Różnice i przewagi technologii sterylizacji plazmowej 
i sterylizatorów plazmowych nad innymi technologiami.

Historia sterylizatorów plazmowych

Sterylizatroy plazmowe Humanmeditek zostały wprowadzone na rynek w 2003 roku. Są produkowane w Korei południowej, która jest jednym z największych producentów sterylizatorów plazmowych (niskotemperaturowych) na świecie. Firma Humanmeditek była pierwszym koreańskim przedsiębiorstwem, które wyprodukowało sterylizator plazmowy.

Co można sterylizować w sterylizatorze plazmowym?

Metal

 • Stal nierdzewna serii 300
 • Aluminium serii 6000
 • Tytan

Materiały inne niż metalowe:

 • Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
 • Poliwęglan
 • Delrin
 • Polieteroimid
 • EVA (Octan etylu winilu)
 • Politereftalan etylenu (PET)
 • Fluorowany etylen-propylen (PFTE)
 • Poliakrylan metylu (PMMA)
 • Szkło, borokrzemian USP typu 1
 • Polifenylosulfon
 • Polietylen o wysokiej gęstości
 • Polipropylen
 • Kraton
 • Polistyren
 • Lateks
 • Polisulfon
 • Polietylen o niskiej gęstości
 • Politetrafluoroetylen
 • Monel
 • Poliuretan
 • Kauczuk neoprenowy (polichloropren)
 • Polichlorek winilu (PVC)
 • Nylon
 • Silikon
 • Żywica fenolowa

Nie można sterylizować w sterylizatorach plazmowych:

 • Materiały pochłaniające (celuloza), drewno, płótno, papier, gąbka,
 • jednorazowe materiały do zszywania
 • Płyny (wilgotne materiały)
 • Proszki
 • Oleje

Sterylizacja plazmowa może być stosowana w:

 • Kliniki stomatologiczne
 • Kliniki okulistyczne
 • Kliniki urologiczne
 • Szpitale
 • Kliniki weterynaryjne
 • Kliniki chirurgii plastycznej
 • Studia tatuażu
 • Wszędzie tam gdzie przeprowadzone są zabiegi ingerujące w tkankę stałą człowieka

Testy biologiczne do sterylizacji nisko-temparaturowej w sterylizatorze plazmowym

 • Testy biologiczne według zaleceń powinny być wykonywane przynajmniej 1 raz dziennie chyba, że szpital dysponuje własną procedurą (Rekomendacją PSSM testy biologiczne do każdego wsadu)
 • Zwolnienie sterylizowanego wsadu odbywać się powinno po otrzymaniu negatywnego wyniku (nie ma wzrostu drobnoustrojów).

Środek sterylizujący

 • Czynnik: H2O2 (nadtlenek wodoru)
 • Pojemność: butelka (140 ml)
 • Stężenie: 50%
 • Liczba cykli z butelki: 35 cykli dla wszystkich trybów dla HMA 30
 • 25 cykli dla wszystkich trybów dla HMA 55
 • Okres ważności: - 18 miesięcy (w lodówce w temperaturze 2-8℃)
  - 10 miesięcy (temperatura pokojowa)
  - 45 dni (po włożeniu do sterylizatora)