Greenpol - logo

Oczyszczacze powietrza

Jakość i czystość powietrza zależy od ograniczenia liczby cząstek unoszących się w powietrzu. Same te cząstki mogą mieć charakter bierny, jak na przykład cząstki kurzu, lecz mimo to mogą wspomagać namnażanie mikroorganizmów, lub mogą mieć charakter czynny i składać się z cząstek takich jak bakterie, drożdże lub pleśń.

NORMA ISO 14 644-1: OKREŚLA KLASĘ CZYSTOŚCI PYŁOWEJ POWIETRZA W POMIESZCZENIU. Norma NFS 90-351: definiuje klasę ryzyka według aktywności. Każda klasa  ryzyka ISO jest powiązana z klasą czystości, kinetyką dekontaminacji oraz klasą mikrobiologiczną.

Lista klas czystości ISO wraz z ich cechami:

 1. Klasa czystości ISO 1:
  • Liczba cząstek stałych na metr sześcienny powietrza: ≤ 10
  • Brak widocznych cząstek stałych
 2. Klasa czystości ISO 2:
  • Liczba cząstek stałych na metr sześcienny powietrza: ≤ 100
  • Brak widocznych cząstek stałych
 3. Klasa czystości ISO 3:
  • Liczba cząstek stałych na metr sześcienny powietrza: ≤ 1 000
  • Maksymalny rozmiar cząstek stałych: 5 µm
  • Liczba cząstek ciekłych na metr sześcienny powietrza: ≤ 8
 4. Klasa czystości ISO 4:
  • Liczba cząstek stałych na metr sześcienny powietrza: ≤ 10 000
  • Maksymalny rozmiar cząstek stałych: 10 µm
  • Liczba cząstek ciekłych na metr sześcienny powietrza: ≤ 10
 5. Klasa czystości ISO 5:
  • Liczba cząstek stałych na metr sześcienny powietrza: ≤ 100 000
  • Maksymalny rozmiar cząstek stałych: 0,5 µm
  • Liczba cząstek ciekłych na metr sześcienny powietrza: ≤ 100
 6. Klasa czystości ISO 6:
  • Liczba cząstek stałych na metr sześcienny powietrza: ≤ 1 000 000
  • Maksymalny rozmiar cząstek stałych: 5 µm
  • Liczba cząstek ciekłych na metr sześcienny powietrza: ≤ 1 000
 7. Klasa czystości ISO 7:
  • Liczba cząstek stałych na metr sześcienny powietrza: ≤ 10 000 000
  • Maksymalny rozmiar cząstek stałych: 10 µm
  • Liczba cząstek ciekłych na metr sześcienny powietrza: ≤ 10 000
 8. Klasa czystości ISO 8:
  • Liczba cząstek stałych na metr sześcienny powietrza: ≤ 100 000 000
  • Maksymalny rozmiar cząstek stałych: 0,5 µm
  • Liczba cząstek ciekłych na metr sześcienny powietrza: ≤ 100 000
 9. Klasa czystości ISO 9:
   • Liczba cząstek stałych na metr sześcienny powietrza: > 100 000 000
   • Maksymalny rozmiar cząstek stałych: Niedefiniowany
   • Liczba cząstek ciekłych na metr sześcienny powietrza: > 100 000

Należy więc tak dobrać oczyszczacz powietrza aby spełniał odpowiedznią klasą czystkości odpowiadającą konkretnym potrzebom pacjenta i użytkownika.

Immunair

Jak wybrać urządzenie do dekontaminacji powietrza?

 • Najniższy hałas
 • Technologia dostosowana do charakteru elementów
  usuwanych
 • Brak uwalniania substancji toksycznych
 • Wysoka prędkość przepływu dostosowywana do objętości
  pomieszczenia i standardu
 • Intuicyjne sterowanie, łatwość obsługi
 • Mobilność
 • Wydajność potwierdzona przez niezależne badania

W przypadku wytycznych dotyczących ochrony przed skażeniem w pomieszczeniach użytkowanych przez służbę zdrowia, zwykle wyróżnia się cztery strefy według ryzyka infekcji, na które narażony jest pacjent. Oto te strefy:

 1. Strefa niekontaminowana (Strefa czysta):
  • Jest to strefa o najniższym ryzyku infekcji.
  • W tej strefie znajdują się miejsca, gdzie przebywają pacjenci, którzy nie są nosicielami lub nie są narażeni na zakażenie.
  • Przykłady to poczekalnie, sale oczekiwania, rejestracje pacjentów itp.
 2. Strefa lekko zanieczyszczona (Strefa zwykła):
  • Jest to strefa o umiarkowanym ryzyku infekcji.
  • W tej strefie znajdują się miejsca, gdzie pacjenci są leczeni lub badani, ale nie ma podejrzenia o obecność poważnych zakażeń.
  • Przykłady to sale zabiegowe, gabinety diagnostyczne, sale operacyjne itp.
 3. Strefa zanieczyszczona (Strefa czysto-brudna):
  • Jest to strefa o wyższym ryzyku infekcji.
  • W tej strefie znajdują się miejsca, gdzie przeprowadza się zabiegi medyczne, które mogą prowadzić do powstania zanieczyszczeń, takie jak rany operacyjne.
  • Przykłady to sala operacyjna, sala zabiegowa, jednostka intensywnej opieki medycznej itp.
 4. Strefa silnie zanieczyszczona (Strefa brudna):
  • Jest to strefa o najwyższym ryzyku infekcji.
  • W tej strefie znajdują się miejsca, gdzie manipuluje się materiałami biologicznymi, które są potencjalnie silnie zakaźne.
  • Przykłady to pomieszczenia do dezynfekcji, sterylizacji, segregacji odpadów medycznych itp.

Podział na te cztery strefy ma na celu minimalizację ryzyka przenoszenia infekcji w środowisku służby zdrowia oraz zapewnienie odpowiednich procedur higieny i ochrony dla personelu medycznego, pacjentów i innych osób przebywających w tych pomieszczeniach. Ważne jest przestrzeganie odpowiednich protokołów i zasad higieny w każdej z tych stref w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji.

Klasy czystości ISO i klasy mikrobiologiczne wg stref:

 1. Strefa niekontaminowana (Strefa czysta):
  • Klasa czystości ISO: 5, 6, 7 lub 8
  • Klasa mikrobiologiczna: A lub B
 2. Strefa lekko zanieczyszczona (Strefa zwykła):
  • Klasa czystości ISO: 7, 8 lub 9
  • Klasa mikrobiologiczna: B lub C
 3. Strefa zanieczyszczona (Strefa czysto-brudna):
  • Klasa czystości ISO: 7, 8 lub 9
  • Klasa mikrobiologiczna: C lub D
 4. Strefa silnie zanieczyszczona (Strefa brudna):
  • Klasa czystości ISO: Brak określonych wymagań, ale oczekuje się, że będzie to najniższa klasa czystości
  • Klasa mikrobiologiczna: D

Należy zauważyć, że wymogi dotyczące klas czystości ISO i klas mikrobiologicznych mogą się różnić w zależności od specyficznych wytycznych i przepisów obowiązujących w danym kraju lub instytucji medycznej. Te informacje mają na celu przedstawienie ogólnych wytycznych dotyczących związku między strefami a klasami czystości ISO i klasami mikrobiologicznymi.

W przypadku pomieszczeń medycznych, odpowiedni wybór klasy czystości ISO i klasy mikrobiologicznej dla danej strefy jest dokonywany na podstawie ryzyka infekcji, rodzaju wykonywanych procedur oraz norm i wytycznych obowiązujących w danym kraju lub instytucji medycznej. Warto skonsultować się z lokalnymi regulacjami i ekspertami w dziedzinie kontroli zakażeń, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji czystości dla konkretnych stref w danym środowisku służby zdrowia.

Zwyczajne oczyszczacze powietrza i profesjonalne plazmowe oczyszczacze powietrza różnią się w kilku istotnych aspektach, takich jak technologia oczyszczania, poziom dekontaminacji, wydajność i przeznaczenie.

 1. Technologia oczyszczania: Zwyczajne oczyszczacze powietrza często wykorzystują tradycyjne metody filtracji, takie jak filtry HEPA (High-Efficiency Particulate Air), węgle aktywowane lub filtry elektrostatyczne. Filtry HEPA są skuteczne w usuwaniu drobnoustrojów, kurzu, pyłków i innych zanieczyszczeń z powietrza. Natomiast profesjonalne oczyszczacze powietrza, takie jak Plasmair, wykorzystują technologię plazmową do dekontaminacji powietrza. Proces ten polega na generowaniu jonów dodatnich i ujemnych, które reagują z cząstkami zanieczyszczeń, wirusami i bakteriami, neutralizując je.
 2. Poziom dekontaminacji: Profesjonalne plazmowe oczyszczacze powietrza, takie jak Plasmair, oferują wyższy poziom dekontaminacji w porównaniu do zwyczajnych oczyszczaczy powietrza. Dzięki technologii plazmowej, Plasmair może skutecznie neutralizować wirusy, bakterie, pleśnie, grzyby, alergeny i inne szkodliwe cząstki w powietrzu. Proces plazmowy niszczy mikroorganizmy na poziomie molekularnym, co przekłada się na o wiele skuteczniejszą eliminację zanieczyszczeń w porównaniu z tradycyjnymi filtrami.
 3. Wydajność: Plazmowe oczyszczacze powietrza, takie jak Plasmair, mają zazwyczaj wyższą wydajność niż zwyczajne oczyszczacze powietrza. Dzięki zastosowaniu technologii plazmowej, Plasmair może szybko i skutecznie neutralizować zanieczyszczenia w powietrzu. Dodatkowo, profesjonalne oczyszczacze powietrza często mają większy zasięg i mogą pracować w większych pomieszczeniach, co przekłada się na skuteczniejsze oczyszczanie powietrza.
 4. Zastosowanie: Profesjonalne oczyszczacze powietrza, takie jak Plasmair, są często stosowane w miejscach wymagających wyższego poziomu oczyszczania powietrza, takich jak szpitale, laboratoria, przemysł spożywczy czy sale czyste w zakładach produkcyjnych. Zwyczajne oczyszczacze powietrza są zazwyczaj bardziej odpowiednie do codziennego użytku w domach i biurach.

Ważne jest, aby zrozumieć, że profesjonalne oczyszczacze powietrza są zazwyczaj droższe i wymagają regularnego konserwowania oraz utrzymania. Przed wyborem oczyszczacza powietrza warto rozważyć indywidualne potrzeby, budżet i poziom oczyszczania, który jest wymagany w danej przestrzeni.

Dekontaminacja powietrza- zalecana dla oddziałów szpitalnych wysokiego ryzyka

Największe francuskie szpitale uniwersyteckie wybrały dla swoich jednostek mobilne jednostki do odkażania powietrza wyposażone w technologię HEPA-MDⓇ, która łączy filtrację H14 HEPA z neutrealizacją mikrobiologiczną za pomocą zimnej plazmyⓇ

Mechaniczna filtracja powietrza H14 HEPA-
zalecana do środowisk szpitalnych i budynków użyteczności publicznej

Wybierz wydajność dzięki naszym filtrom powietrza H14 HEPA z filtracją mechaniczną, które tłumią 99,995% wirusów i bakterii.

Adsorpcja chemiczna VOC- zalecana do utrzymania chemicznej jakości powietrza

Usuwaj lotne pozostałości chemiczne, aby chronić swój personel i zapobiegać zanieczyszczeniu laboratoryjnych kultur komórkowych.

Chemiczna adsorpcja cząsteczek kwasów i utleniaczy

Usuwaj utleniające molekuły z pomieszczeń do ręcznej dezynfekcji endoskopów i przyspieszaj uwalnianie pomieszczeń poddawanych dezynfekcji powierzchni w powietrzu za pomocą zautomatyzowanego procesu.

Zalety technologii HEPA-MD™ stosowanej w urządzeniach firmy Airinspace:

 • poprawa wydajności filtracji
  mechanicznej dzięki dodaniu efektu
  elektrostatycznego
 • niszczenie mikroorganizmów poprzez
  utlenianie
 • zmniejszanie obciążenia
  cząsteczkowego w pomieszczeniu
 • brak akumulacji żywych
  mikroorganizmów w filtrach HEPA
 • brak uwalniania związków toksycznych
 • zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów

Airinspace to francuska firma specjalizująca się w technologiach oczyszczania powietrza. Firma oferuje różne rozwiązania mające na celu poprawę jakości powietrza w różnych środowiskach, takich jak biura, szpitale, hotele, szkoły i inne przestrzenie publiczne.

Jedną z technologii stosowanych przez Airinspace jest technologia Plasmair. Plasmair to zaawansowany system oczyszczania powietrza oparty na technologii plazmy zimnej. System generuje plazmę, która jest następnie wprowadzana do przepływu powietrza w celu eliminacji zanieczyszczeń, takich jak wirusy, bakterie, alergeny, grzyby, a także zapachy.

Plasmair działa poprzez destrukcję mikroorganizmów i cząstek zanieczyszczeń, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach. System jest skuteczny w redukcji zagrożeń dla zdrowia związanych z zanieczyszczonym powietrzem i może być stosowany w różnych rodzajach budynków, aby zapewnić czyste i zdrowe środowisko dla użytkowników.

Oczyszczanie powietrza jest ważne dla różnych grup pacjentów, zwłaszcza tych, którzy są szczególnie wrażliwi na zanieczyszczenia powietrza lub mają specjalne potrzeby zdrowotne. Oto kilka grup pacjentów, dla których oczyszczanie powietrza może mieć szczególne znaczenie:

 1. Osoby z astmą i innymi chorobami układu oddechowego: Osoby cierpiące na astmę, przewlekłe obturacyjne choroby płuc (POChP) i inne choroby układu oddechowego są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza. Czyste powietrze może pomóc w zmniejszeniu objawów i zapobieganiu nasileniu się tych chorób.
 2. Osoby z alergiami: Osoby z alergiami, takimi jak alergie pyłkowe, alergie na roztocza, alergie na zwierzęta itp., mogą cierpieć na objawy, gdy są narażone na alergeny w powietrzu. Oczyszczanie powietrza może pomóc w redukcji stężenia alergenów i złagodzeniu objawów alergicznych.
 3. Pacjenci ze słabym układem odpornościowym: Osoby z osłabionym układem odpornościowym, takie jak pacjenci poddawani chemioterapii, biorcy przeszczepów narządów lub pacjenci zakażeni wirusem HIV, są bardziej podatne na infekcje. Czyste powietrze może pomóc w zmniejszeniu ryzyka zakażeń drogą powietrzną.
 4. Pacjenci hospitalizowani: W przypadku pacjentów przebywających w szpitalach, czyste powietrze jest kluczowe dla zapewnienia czystego i bezpiecznego środowiska. Systemy oczyszczania powietrza mogą pomóc w eliminacji drobnoustrojów i zanieczyszczeń powietrza, co jest istotne w celu zapobiegania infekcjom szpitalnym i wspomaganiu procesu gojenia.
 5. Osoby starsze: Starsze osoby często mają osłabiony układ odpornościowy i są bardziej podatne na wpływ zanieczyszczeń powietrza. Oczyszczanie powietrza może przyczynić się do poprawy jakości życia i zdrowia starszych pacjentów.

Warto podkreślić, że oczyszczanie powietrza może być korzystne dla wszystkich osób, niezależnie od ich stanu zdrowia. Zapewnienie czystego powietrza może pomóc w poprawie ogólnej jakości życia, zapobieganiu chorobom i utrzymaniu zdrowego środowiska.

Jakość powietrza w szpitalach jest ważna dla zapewnienia bezpiecznego środowiska dla pacjentów, personelu medycznego i odwiedzających. Istnieją różne badania i normy, które wskazują na znaczenie jakości powietrza w szpitalach. Oto kilka z nich:

 1. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): WHO opracowała wytyczne dotyczące jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, w tym w szpitalach. Zalecają one utrzymanie czystego powietrza, minimalizację zagrożeń biologicznych i chemicznych oraz zapewnienie odpowiedniego nawilżenia powietrza.
 2. Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC): CDC w Stanach Zjednoczonych opracowały wytyczne dotyczące kontroli zakażeń w środowisku opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach. Zawierają one zalecenia dotyczące oczyszczania powietrza, wentylacji, kontroli drobnoustrojów i innych czynników wpływających na jakość powietrza.
 3. Normy ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) ma normy dotyczące jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, takie jak norma ISO 14644-1, która określa klasy czystości powietrza w środowiskach czułych na zanieczyszczenia.
 4. Badania naukowe: Istnieje wiele badań naukowych, które analizują wpływ jakości powietrza na zdrowie pacjentów i personelu medycznego w szpitalach. Te badania często skupiają się na związku między zanieczyszczeniami powietrza, zakażeniami szpitalnymi i wynikami leczenia.
 5. Monitorowanie jakości powietrza: Szpitale mogą stosować systemy monitorowania jakości powietrza, takie jak czujniki pyłów, czujniki gazów lub liczniki cząstek, aby monitorować poziomy zanieczyszczeń powietrza i podejmować odpowiednie działania w celu utrzymania czystego środowiska.

Wszystkie te wytyczne, normy i badania mają na celu podkreślenie ważności jakości powietrza w szpitalach, aby minimalizować ryzyko zakażeń, zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i stworzyć zdrowe środowisko pracy dla personelu medycznego.

Profesjonalny oczyszczacz powietrza przeznaczony do warunków szpitalnych powinien spełniać wysokie standardy i posiadać odpowiednie parametry, aby efektywnie oczyszczać powietrze. Oto kilka kluczowych parametrów, które powinien mieć profesjonalny oczyszczacz powietrza do warunków szpitalnych:

 1. Wysoka wydajność filtracji: Oczyszczacz powietrza powinien być wyposażony w skuteczne i efektywne filtry, które są w stanie usunąć cząstki zanieczyszczeń o różnej wielkości, włączając w to wirusy, bakterie, alergeny, kurz, pyłki roślinne i inne cząstki drobnoustrojów.
 2. Filtracja cząstek PM2.5: Cząstki PM2.5 są drobnymi cząstkami stałymi lub ciekłymi o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra. Oczyszczacz powietrza powinien mieć zdolność do skutecznego usuwania tych cząstek, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza dla pacjentów o słabym układzie odpornościowym.
 3. Efektywne usuwanie drobnoustrojów: Oczyszczacz powietrza powinien być wyposażony w zaawansowane systemy filtracji, takie jak filtry HEPA (High Efficiency Particulate Air), które skutecznie eliminują bakterie, wirusy i grzyby z powietrza.
 4. Wysoka wydajność powietrza: Oczyszczacz powietrza powinien mieć odpowiednio mocny wentylator, który zapewnia wysoką wydajność obiegu powietrza w pomieszczeniu, umożliwiając szybkie i skuteczne oczyszczanie powietrza.
 5. Monitorowanie jakości powietrza: Istotne jest, aby oczyszczacz powietrza był wyposażony w czujniki jakości powietrza, które monitorują poziomy zanieczyszczeń powietrza w czasie rzeczywistym. Dzięki temu urządzenie może dostosować swoją pracę do aktualnych warunków i zapewnić optymalne oczyszczanie powietrza.
 6. Cicha praca: W szpitalnym środowisku, gdzie ważne jest zapewnienie spokoju i komfortu pacjentom, oczyszczacz powietrza powinien działać możliwie cicho, aby nie zakłócać odpoczynku i snu pacjentów.
 7. Użycie plazmowego reaktora do oczyszczacza powietrza w warunkach szpitalnych może być korzystne. Plazmowe reaktory, zwane również plazmowymi generatorami lub plazmowymi jonizatorami, wykorzystują technologię plazmy do neutralizacji mikroorganizmów w powietrzu.Plazma to stan materii, w którym cząstki powietrza są zjonizowane, tworząc jony, wolne rodniki i inne cząsteczki reaktywne. Te cząstki reaktywne mogą inaktywować mikroorganizmy, takie jak wirusy, bakterie i grzyby, poprzez uszkodzenie ich struktury i funkcji.
 8. Łatwa konserwacja: Profesjonalny oczyszczacz powietrza powinien być łatwy w utrzymaniu i konserwacji. Filtry powinny być łatwo dostępne i wymienialne, a inne części powinny być łatwe do czyszczenia.

Czy oczyszczacze powietrza mogą być źródłem bakterii, grzybów i wirusów?

Oczyszczacze powietrza są urządzeniami zaprojektowanymi do usuwania zanieczyszczeń z powietrza, takich jak kurz, alergeny, dym, czy nieprzyjemne zapachy. Istnieje wiele różnych typów oczyszczaczy powietrza, które wykorzystują różne technologie, w tym filtry, aby zatrzymać zanieczyszczenia.

Jeśli chodzi o kwestię bakterii, niektóre oczyszczacze powietrza posiadają filtry, które mogą zbierać brud, kurz i wilgoć. Jeśli te filtry nie są odpowiednio utrzymywane i konserwowane, mogą stać się miejscem rozwoju bakterii, grzybów lub pleśni. Wilgoć i nagromadzony brud mogą stwarzać dogodne warunki dla rozwoju mikroorganizmów.

Aby zapobiec temu problemowi, ważne jest regularne utrzymywanie oczyszczacza powietrza poprzez czyszczenie i wymianę filtrów zgodnie z zaleceniami producenta. Filtry powinny być wymieniane regularnie, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i wilgoci. Dodatkowo, konieczne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu, aby zapobiec nadmiernemu rozwojowi mikroorganizmów.

Warto również zauważyć, że nie wszystkie oczyszczacze powietrza mają filtry, które zbierają wilgoć. Istnieją modele, które wykorzystują inne technologie, takie jak UV-C lub technologię plazmową, aby zabijać bakterie i mikroorganizmy.

Podsumowując, oczyszczacze powietrza mogą stwarzać potencjalne ryzyko rozwoju bakterii, jeśli nie są odpowiednio konserwowane i czyszczone. Ważne jest przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących konserwacji i wymiany filtrów oraz utrzymanie odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu.