Greenpol - logo

eCHEM OX Sentinel - oczyszczacz powietrza ze związków toksycznych

Kod produktu: AICP16001

Urządzenia eCHEM łączą usuwanie cząstek i substancji chemicznych (adsorpcja zanieczyszczeń chemicznych i toksycznych).

Zalety i korzyści eCHEM Sentinel:

  • Usuwanie związków utleniających po procesie dezynfekcji suchą mgłą w celu skrócenia czasów wyłączenia pomieszczenia
  • Usuwanie oparów kwasu w pomieszczeniach dekontaminacji endoskopów
  • Szybka eliminacja kwasu octowego i nadoctowego oraz nadtlenku wodoru
  • Szybka dekontaminacja pomieszczenia
  • Natężenie przepływu do 1800 m3/h
  • Moduł węgla aktywnego
  • Adsorpcja cząsteczek chemicznych
  • Wysoka szybkość wymiany powietrza od 10 do 20obj./h
  • Niski poziom hałasu

Pliki do pobrania

downloadcross