10 sierpnia 2020

Greenpol partnerem programu Bezpieczny Szpital Przyszłości

Z radością informujemy, że Greenpol  znalazł się wśród Partnerów programu Bezpieczny Szpital Przyszłości. Bezpieczny Szpital Przyszłości to projekt edukacyjny, pomagający szpitalom w stałym podnoszeniu jakości i stanu bezpieczeństwa pacjentów

Podczas uroczystej Gali Konkursu Inspiracje, 24 września tego roku w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zapewniliśmy dezynfekcję powierzchni oraz dekontaminację powietrza w auli, wykorzystując do tego specjalistyczny sprzęt.

Dzięki zaangażowaniu dotychczasowych Partnerów oraz Greenpolu będziemy konsekwentnie realizować program edukacji na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa i jakości w szpitalach, a zarządzający szpitalami oraz osoby odpowiedzialne w nich za jakość, otrzymają jeszcze więcej aktualnej wiedzy o najnowszych technologiach na rzecz m.in. przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym.

Katarzyna Baran
Kierownik działu zamówień publicznych, mgr biotechnologii.