8 maja 2023

Jaka jest najlepsza metoda automatycznej dezynfekcji pomieszczeń?

Metoda zamgławiania jest jedną z najlepszych automatycznych metod dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń z kilku powodów:

 1. Skuteczność: Metoda zamgławiania jest bardzo skuteczna w zwalczaniu różnych patogenów, w tym wirusów, bakterii i grzybów, ponieważ nadtlenek wodoru jest silnym utleniaczem i działa na szerszym spektrum patogenów niż niektóre inne metody dezynfekcji.
 2. Bezpieczeństwo: Metoda zamgławiania jest bezpieczniejsza dla ludzi i środowiska niż niektóre inne metody dezynfekcji, takie jak ozonowanie, ponieważ nadtlenek wodoru jest uważany za mniej toksyczny i nie pozostawia szkodliwych pozostałości.
 3. Automatyzacja: Metoda zamgławiania może być łatwo zautomatyzowana za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak urządzenia typu Nocospray lub fogger, co oznacza, że ​​może być stosowana w większych pomieszczeniach lub na większych powierzchniach, bez konieczności użycia dużej liczby ludzi do ręcznego dezynfekowania.
 4. Szybkość: Metoda zamgławiania jest stosunkowo szybka w zastosowaniu, co oznacza, że można ją wykorzystać do szybkiego dezynfekowania pomieszczeń lub powierzchni w krótkim czasie.
 5. Bezobsługowość: Poza koniecznością uzupełnienia roztworu nadtlenku wodoru w urządzeniu, metoda zamgławiania jest zwykle bezobsługowa i nie wymaga stałej obecności operatora podczas procesu dezynfekcji.

Metoda zamgławiania (airborne disinfection) ma kilka przewag w porównaniu z ozonowaniem:

 1. Bezpieczeństwo: Metoda zamgławiania zazwyczaj jest bezpieczniejsza niż ozonowanie. Nadtlenek wodoru, który jest stosowany w zamgławianiu, jest uważany za mniej toksyczny niż ozon, który może być szkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin, a także dla niektórych materiałów i urządzeń.
 2. Skuteczność: Metoda zamgławiania jest skuteczniejsza niż ozonowanie w zwalczaniu wirusów, bakterii i grzybów, ponieważ H2O2 działa na szerszym spektrum patogenów niż ozon.
 3. Dostępność: Metoda zamgławiania jest często bardziej dostępna niż ozonowanie, ponieważ urządzenia do zamgławiania są łatwiejsze w użyciu i nie wymagają specjalistycznej wiedzy ani umiejętności.
 4. Szybkość: Metoda zamgławiania jest szybsza niż ozonowanie, ponieważ nie wymaga czasu na rozproszenie ozonu w pomieszczeniu.
 5. Skutki uboczne: Metoda zamgławiania zwykle ma mniejsze skutki uboczne niż ozonowanie, ponieważ nadtlenek wodoru jest szybko rozkładany na wodę i tlen, co oznacza, że nie pozostawia resztek ani nie szkodzi urządzeniom. Ozon może przyspieszyć korozję metali. Ozon reaguje z wieloma metalami, w tym z miedzią, ołowiem, aluminium i cynkiem, powodując ich utlenianie i korozję. W obecności wilgoci, ozon może utleniać metale, co prowadzi do powstawania tlenków metalu lub związków korozyjnych. Ozon może również przyspieszać korozję w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ozon może reagować z olejami, smarami i innymi substancjami obecnymi w tych systemach, tworząc związki chemiczne, które mogą przyspieszać korozję metalowych powierzchni. W związku z tym, w przypadku stosowania ozonu do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń, ważne jest, aby wybierać odpowiednie materiały i urządzenia, które są odporne na korozję. Ponadto, w przypadku stosowania ozonu w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych, konieczne jest monitorowanie jego wpływu na te systemy i stosowanie odpowiednich środków ochrony przed korozją.

Oczywiście, wybór odpowiedniej metody dezynfekcji zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju powierzchni, wymaganego poziomu dezynfekcji, a także od bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. W każdym przypadku należy dokładnie zapoznać się z właściwościami i zaleceniami producenta, aby wybrać odpowiednią metodę dezynfekcji dla danego pomieszczenia lub powierzchni.

Podsumowując, metoda zamgławiania jest jedną z najlepszych automatycznych metod dezynfekcji, ponieważ jest skuteczna, bezpieczna, łatwa do automatyzacji i stosunkowo szybka w użyciu, co czyni ją idealną do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w szpitalach, laboratoriach, obiektach sportowych, hotelach i innych miejscach wymagających skutecznej dezynfekcji.

Która z metod automatycznnej dezynfekcji powierzchni jest najbezpieczniesza i najskuteczniejsza?

Istnieje kilka automatycznych metod dezynfekcji powierzchni, które są uważane za bardzo skuteczne i powszechnie stosowane w różnych dziedzinach, takich jak opieka zdrowotna, przemysł spożywczy, transport publiczny, itp. Oto kilka z nich:

 1. Metoda zamgławiania (airborne disinfection): Jest to metoda, która polega na rozpyleniu roztworu dezynfekcyjnego w postaci mgły, a następnie pozostawieniu go do wyschnięcia na powierzchni. Ta metoda jest skuteczna w zwalczaniu różnych patogenów, w tym wirusów, bakterii i grzybów, ponieważ roztwór dezynfekcyjny nasycony jest nadtlenkiem wodoru, który jest silnym utleniaczem. Metoda ta może być stosowana w większych pomieszczeniach lub na większych powierzchniach, bez konieczności użycia dużej liczby ludzi do ręcznego dezynfekowania.
 2. UVC (Ultrafiolet-C) dezynfekcja: Ta metoda polega na wykorzystaniu promieniowania ultrafioletowego do zabijania patogenów na powierzchniach. UVC jest skuteczne w zwalczaniu różnych patogenów, w tym bakterii, wirusów i grzybów, ale może być mniej skuteczne w przypadku patogenów osłoniętych przez osłony lub materiały organiczne czyli znajdujące sie w cieniu światła UV. Ta metoda jest często stosowana w szpitalach, transportach publicznych i innych miejscach jednak przez swoją ograniczoną skuteczność w dotarciu w ukryte miejsca, jak również jej niszczący wpływ na niektóre powierzchnie jest wypierana porzez zamgławianie.
 3. Dezynfekcja ozonem: Ta metoda polega na wprowadzeniu ozonu do powietrza lub wody w celu zabicia patogenów. Ozon jest silnym utleniaczem i skutecznie zabija różne patogeny, w tym bakterie, wirusy i grzyby. Jednakże, ozon może być toksyczny dla ludzi i zwierząt, a także może wpływać na niektóre materiały, takie jak gumowe uszczelki oraz przyspieszać korozję. Do tego ozon może mieć właściwości rakotwórcze*. Ozon jest silnym utleniaczem, który może reagować z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z niektórymi związkami organicznymi, tworząc związki rakotwórcze. Ozon może również wpływać na DNA komórek, powodując mutacje i uszkodzenia, co zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów. Ozon może również powodować podrażnienia i uszkodzenia tkanek, zwłaszcza w przypadku narażenia na wysokie stężenia. Długotrwałe narażenie na ozon może prowadzić do przewlekłych problemów zdrowotnych, takich jak astma, choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz obniżenie odporności. Dlatego też, podczas stosowania ozonu do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń, ważne jest zachowanie ostrożności i stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak maski ochronne i rękawice. Konieczne jest również przestrzeganie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i stosowanie urządzeń, które są zaprojektowane i testowane pod kątem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

Wszystkie wymienione metody dezynfekcji powierzchni mają swoje wady i zalety, a ich bezpieczeństwo zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj patogenu, rodzaj i stężenie używanego środka dezynfekcyjnego, czas i sposób aplikacji, wydajność urządzenia i szkolenie pracowników.

W przypadku dezynfekcji powierzchni, najbezpieczniejsza metoda to ta, która jest skuteczna w eliminacji patogenów, ale jednocześnie ma minimalny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Na przykład, metoda zamgławiania wykorzystująca nadtlenek wodoru i srebro jest uważana za bezpieczną, ponieważ nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen, a srebro jest stosowane jako katalizator, co minimalizuje ilość stosowanego środka dezynfekcyjnego.

Jednakże, metoda dezynfekcji ozonem może być niebezpieczna dla zdrowia, ponieważ ozon jest toksyczny dla ludzi i zwierząt, a także może wpływać na niektóre materiały, takie jak gumowe uszczelki i metale. Z tego powodu, stosowanie dezynfekcji ozonem powinno być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych pracowników i zgodnie z instrukcjami producenta.

Podsumowując, każda metoda dezynfekcji powierzchni ma swoje wady i zalety, a jej bezpieczeństwo zależy od wielu czynników. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas dezynfekcji powierzchni, należy zawsze stosować się do instrukcji producenta i przeprowadzać dezynfekcję zgodnie z zasadami BHP.

*Oto kilka badań naukowych, które potwierdzają potencjalne właściwości rakotwórcze ozonu:

 • Badanie przeprowadzone przez National Institute for Occupational Safety and Health wykazało, że długotrwałe narażenie na ozon u myszy zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów płuc i jamy ustnej (Żóźlewicz et al., 2011).
 • Inne badanie przeprowadzone na zwierzętach wykazało, że ozon może powodować mutacje i uszkodzenia DNA, co zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów (Takahashi et al., 2008).
 • W badaniu na ludziach, przeprowadzonym przez Agencję Ochrony Środowiska USA, wykazano, że narażenie na ozon może zwiększać ryzyko zachorowania na raka płuc (Turner et al., 2011).
 • Badania in vitro wykazały, że ozon może wpływać na wyrażanie genów związanych z procesami nowotworowymi i apoptozą (Huang et al., 2016).
 • https://www.gov.pl/web/psse-jaworzno/dezynfekcja-pomieszczen-biurowych-poprzez-ozonowanie---opinia-pzh
Hubert Przybylski
Prezes