7 sierpnia 2023

Prosta utylizacja odpadów ludzkich w szpitalu

Mapowanie infekcji szpitalnych to duże wyzwanie dla zespołów ds. zakażeń dlatego firma Haigh swoimi rozwiązaniami pomaga uprościć jeden z kluczowych problemów w szpitalach jakim jest proces utylizacji odchodów i naczyń sanitarnych jednorazowego użytku.

Zakażenia szpitalne powodują śmiertelność na całym świecie, co wiąże się ze znacznymi kosztami. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) szacuje, że zakażenia związane z opieką zdrowotną powodują około 100 000 zgonów rocznie i ponad 9,8 mld USD związanych z nimi kosztów. Spośród nich same infekcje Clostridium difficile (C. diff) stanowią 15,4%, średnio ponad 11 000 USD na przypadek. Zdolność zarodników Clostridium zarówno do wytrzymywania ciepła i niektórych środków dezynfekujących, jak i do przetrwania w drobnych uszkodzeniach i rysach w powierzchniach zwiększa wyzwanie ich eliminacji.

ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZAKAŻEŃ

W dobie pandemii COVID-19 opieka nad zakażonym pacjentem obejmowała zarówno pacjentów z chorobami zakaźnymi, jak i z osłabionym układem odpornościowym, dlatego procesy w placówce powinny być zaplanowane tak, aby zminimalizować drogi infekcji krzyżowych – w szczególności używane przybory sanitarne powinny być dokładnie odkażone przed kolejnym użyciem lub za każdym razem należy używać nowego naczynia (jednorazowego użytku).

Odchody ludzkie zawierają około jednego biliona różnych drobnoustrojów; a dowody pokazują, że SARS-CoV-2 wykryto w kale ponad dwa tygodnie po zakażeniu. Pracownicy szpitali wiedzą jak ważne jest zmniejszenie ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną, ponieważ ma to korzystny wpływ na wyniki leczenia pacjentów i stan obłożenia łóżek.

Kluczowe znaczenie ma gospodarowanie odpadami ludzkimi, w tym korzystanie z naczyń sanitarnych: basenów, butelek, pojemników do zbiórki moczu, misek do mycia pacjentów, misek nerkówek w aspekcie zapobiegania i kontroli zakażeń.

PROSTSZA UTYLIZACJA ODPADÓW LUDZKICH

Duże znaczenie ma czas spędzony przez personel na opiece nad pacjentami i ogólne wydatki medyczne. Pracownicy zbierający odpady, stanowiący nieistotne poruszanie się po oddziale, mogą przyczyniać się do zwiększania ryzyka zakażeń krzyżowych. Pracownicy szpitali muszą brać pod uwagę nie tylko ryzyko dla pacjentów, ale także dla personelu i ciągłości biznesowej.

PRZERWANIE ŁAŃCUCHA ZAKAŻEŃ

Prostota użytkowania umożliwia zajętym pracownikom przestrzeganie odpowiednich klinicznych procesów kontroli zakażeń. Na przykład cały proces utylizacji przyborów może zająć użytkownikowi zaledwie osiem sekund. Macerator Quattro można otworzyć bez użycia rąk, użytkownik wkłada zużyte naczynia do środka, naciska pedał, aby go zamknąć i może wyjść z brudownika. Pudełka z nowymi przyborami jednorazowego użytku można ustawić w odpowiednich miejscach, na przykład w pobliżu miejsca użycia. Personel kliniczny może mieć pewność, że za każdym razem używany jest świeży, higieniczny sprzęt. Pracownicy medyczni często dostrzegają zalety przyborów jednorazowych, szczególnie w dobie dużej rotacji pracowników. Haigh zauważył, że jego klienci poszukują systemów, które są łatwemacerator Solo do wdrożenia, łatwe do przeszkolenia pracowników w zakresie nowych procesów, niezawodne i łatwe w utrzymaniu. Haigh przewiduje, że inwestycje w IPC (ang. Infection Prevention and Control, Zespół ds. Zapobiegania i kontroli zakażeń) będą nadal rosły, w tym w opiece nad osobami starszymi a także w sektorze prywatnym. Pacjenci i ich rodziny, ubezpieczyciele i inne formy płatników są w pełni świadomi zalet higienicznego środowiska. Zmniejszenie liczby mediów, które są niezbędne do działania, oznacza, że proces jest bardziej niezawodny i mniej podatny na awarie systemu: maceratory zazwyczaj potrzebują tylko zimnej wody, bez konieczności podłączania do źródła ciepłej wody. Kontrola infekcji, projektowanie procesów w celu utrzymania higieny to tylko część wyzwań stojących przed zespołami ds. zakażeń. Muszą również przeanalizować, co należy zrobić, jeśli coś pójdzie nie tak. Dążąc do zapewnienia klientom spokoju ducha, Haigh, specjalista z Wielkiej Brytanii, systematycznie podchodzi do wyzwania związanego z kontrolą infekcji: identyfikując źródła ryzyka, mapując fizyczne ścieżki w obiekcie, analizując czas, punkty kontaktu i krzyżujące się ścieżki oraz naprowadzając klientów na możliwe ulepszenia. To podejście jest osadzone w projektach produktów firmy – w tym w maceratorach Quattro i Solo (zwanych także „rozdrabniaczami”) – gdzie system naczyń jednorazowych, prostota użytkowania i czas pracy sprzętu zostały uznane za kluczowe.

Tworzenie bazy incydentów, minimalizowanie zbędnych ruchów sprzątaczy, analiza pomieszczenia po pomieszczeniu, instalowanie wieszaków na naczynia sanitarne przy łóżku pacjenta to działania, które jeszcze bardziej wzmacniają standardy higieny klinicznej i długoterminowe korzyści finansowe.

Na rynku dostępnych jest wielu dostawców naczyń jednorazowych z pulpy celulozowej. Rosnące wykorzystanie systemów jednorazowego użytku oznacza jednak, że obecnie dostępne są rozwiązania obarczone niskim ryzykiem: w większości regionów można kupować niewielkie ilości produktów jednorazowego użytku bez ciągłych zobowiązań, nakładów inwestycyjnych lub zmian w infrastrukturze. Pudełko może zawierać od 100 do 500 przyborów: wystarczy, aby mały zespół wypróbował tymczasowo procesy jednorazowe.

„Szeroka gama dostępnych na rynku naczyń sprawia, że są one odpowiednie dla wielu typów oddziałów, od opieki paliatywnej po oddział urazowy, dzięki czemu jeden system można zastosować w całym szpitalu. Wraz ze wzrostem sprzedaży na całym świecie, Haigh z przyjemnością wspiera klientów w ich obecnych i przyszłych wyzwaniach.”

 

Względy środowiskowe

Woda: typowy macerator zużywa 24 l wody lub mniej na maksymalnie cztery standardowe naczynia, bez potrzebmacerator Quattroy podgrzewania wody. W przeciwieństwie do tego, przed przejściem na produkty jednorazowe, zespół Haigh’a znalazł jedno miejsce wykorzystujące 60 l lub więcej gorącej wody w procesie płukania opartym na kranie. Dzięki jednorazowym przyborom nowe naczynia są czyste po wyjęciu z pudełka bez konieczności stosowania środka dezynfekującego. Ponadto do systemu wodnego wypłukuje się mniej środka dezynfekującego.

Chemikalia: dawkowanie chemii może być decyzją a nie wymogiem. Na oddziale szpitalnym z 20 łóżkami, może być używanych nawet 100 naczyń dziennie, czyli 36 500 rocznie. W przypadku procesu mycia, który wykorzystuje średnio 20ml środka dezynfekującego na cykl, przy maksymalnym załadunku 2-3 naczyń na cykl, daje to łącznie około 243-365 litrów środka dezynfekcyjnego rocznie.

Tworzywa sztuczne: Naczynia jednorazowe są wykonane z pulpy celulozowej, zazwyczaj z makulatury. Maceratory rozdrabniają naczynia na drobne cząstki, mieszają je z wodą i płynną miazgę, odprowadzają przez niewielkie otwory w komorze do odpływu. Macerator sam się wypłukuje, aby był czysty do następnego użycia. W przypadku miejsc, w których nadal używa się plastikowych akcesoriów sanitarnych, istnieje możliwość znacznego ograniczenia składowanych naczyń.

Zwiększenie wsparcia dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną

„W przypadku podmiotów świadczących opiekę zdrowotną sieć wsparcia dla produktów jednorazowego użytku staje się głównym nurtem”- zauważa Dawid Meek. „Na przykład, kiedy planowano i budowano szpitale z oddziałami intensywnej terapii Nightingale w Wielkiej Brytanii, wybrano jednorazowe system naczyń sanitarnych z maceratorami zamontowanymi tam, gdzie były potrzebne. Haigh i jego partnerzy z niecierpliwością czekają na współpracę z coraz większą liczbą klientów na całym świecie, pomagając ulepszyć zarządzanie infekcjami w tych trudnych czasach”.

 

Izabela Radoch
Dyrektor zarządzająca