19 kwietnia 2021

Skuteczne zamgławianie w placówce medycznej- czym się kierować przy wyborze?

Pandemia Sars-Cov-2 spowodowała niemałe zamieszanie na rynku urządzeń do dezynfekcji drogą powietrzną tzw. zamgławiaczy lub fumigatorów. Przez lata urządzenia te zdobywały swoją popularność w branży medycznej skutecznie wypierając przestarzałe już technologie jak lampy UV a trudnodostępność profesjonalnych rozwiązań w trakcie pandemii spowodowała, ze szpitale zalane zostały urządzeniami z Chin, Turcji, polskimi prototypami a nawet wykorzystywanymi do tej pory opryskiwaczami w branży rolniczej. 

Z uwagi iż dezynfekcja drogą powietrzną opisana została w normach NFT 72-281 oraz PN-EN-17272 (2020) zakup należy rozpatrywać w kontekście zestawu: urządzenie z preparatem, co wynika z wyżej przytoczonych norm. Zastosowanie przypadkowych urządzeń z przypadkowym preparatem nie daje  gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji. Urządzenia są fabrycznie skalibrowane pod odpowiednie właściwości i stężenia chemii, a także w ten sposób przebadane. 

Poniżej kilka wskazówek czym kierować się przy wyborze systemu zamgławiania.

PREPARAT

Najważniejszy w całym procesie jest duet: urządzenie z odpowiednio dobranym i przebadanym preparatem. Rozpylanie dowolnego płynu ma swoje konsekwencje i duży wpływ na zdrowie i życie pacjentów oraz personelu. Kluczowa jest walidacja procesu. Dany preparat osiąga swoją skuteczność w odpowiednich stężeniach do których dobrana jest wielkość kropelki „suchej mgły” oraz odpowiednie dozowanie (ilość ml/m3) i czas kontaktu. Tak dobrane parametry procesu przechodzą szereg badań w akredytowanych laboratoriach, które potwierdzają pełne spektrum bójcze w obszarze medycznym ( odpowiednią redukcję LOG dla reprezentantów poszczególnych mikroorganizmów). 

NORMA

Kluczowe zadanie odgrywa norma według której badania zostały wykonane. Niedopuszczalne jest w metodzie dezynfekcji drogą powietrzną posługiwanie się badaniami według norm dezynfekcji metodą powierzchniową. Powoływanie się na normy EN13727, EN 14476, EN13624, EN13704 powinno zaalarmować Państwa, że preparat służy do dezynfekcji manualnej przez spryskiwanie i przecieranie a nie zamgławianie. 

KOMPATYBILNOŚĆ

Nie każdy Producent urządzenia zagwarantuje Państwu pisemnie możliwość stosowania w obecności urządzeń elektrycznych i weźmie za to odpowiedzialność. A tych w szpitalu jest sporo. Tylko odpowiedniej wielkości kropla do max. 5 mikronów odpowiedniego preparatu nie uszkodzi urządzeń a je zdezynfekuje.

REJESTRACJA JAKO PRODUKT BIOBÓJCZY

Niezwykle ważna w procesach szpitalnych jest dokumentacja stosowanego preparatu i odpowiednia rejestracja preparatu. Każdy płyn o zastosowaniu biobójczym zgodnie z interpretacją na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powinien zostać zarejestrowany jako produkt biobójczy i tylko taka rejestracja produktu daje użytkownikowi pewność skuteczności i bezpieczeństwa. Posługiwanie się certyfikatem medycznym nie zwalnia z obowiązku rejestracji produktu w procedurze rejestracji dualnej. Wielu producentów celowo unika rejestracji preparatu jako produkt biobójczy z uwagi na konieczność przedłożenia odpowiednich badań, których nie spełniają. Ponadto w trakcie pandemii wydano wiele tymczasowych rejestracji jako produkt biobójczy na okres 180dni, które wygasają zostawiając użytkownika z problemem. 

Czy użytkownik jest świadomy odpowiedzialności za proces dezynfekcji, podczas którego rozpylany jest dowolny preparat przez dowolne urządzenie? Jak w takiej sytuacji można potwierdzić, że dezynfekcja zaszła poprawnie nie znając dokładnej wielkości kropli, dozowania, składu substancji, wymaganego czasu kontaktu, spektrum bójczego, wpływu na elektronikę, konieczność lub brak wentylacji pomieszczenia po procesie? Istnieją również przypadki celowego wprowadzania użytkowników w błąd i maksymalnego skracania czasu kontaktu, co skutkuje niepowodzeniem procesu. 

Nocolyse nocodor

SZKOLENIA

Niezwykle ważne są szkolenia po dostawie. Warto dopytać dostawcę rozwiązań czy na miejscu w placówce przeszkoli personel z prawidłowego przygotowania pomieszczenia i obsługi urządzenia. Co należy wynieść z pomieszczenia, czy uszczelniać drzwi i okna, co ze sprzętem elektronicznym, po jakim czasie można wejść do pomieszczenia? I wiele innych pytań, które pojawiają się w trakcie użytkowania tego typu sprzętów zostanie rozwianych podczas szkolenia.

NIEUCZCIWY MARKETING

Warto zastanowić się nad chwytami marketingowymi. Często dopisek „możliwość stosowania chemii różnych producentów” może początkowo wydawać się zaletą jednak w rzeczywistości oznacza to, że urządzenie nie przeszło żadnych badań a Producent urządzenia zrzuca odpowiedzialność za skuteczność na użytkownika.

Zachęcamy do stosowania profesjonalnych, sprawdzonych od lat rozwiązań zarejestrowanych jako produkt biobójczy, zgodnych z obowiązującymi normami, zwalidowanymi i z pełnym wsparciem posprzedażowym.

pobierz artykuł: Jak wybrać zamgłacziacz

Hubert Przybylski
Prezes