5 czerwca 2023

Własna pralnia w szpitalu: korzyści oszczędnościowe i operacyjne.

Efektywne zarządzanie szpitalami to wyzwanie, które wymaga uwzględnienia wielu czynników. Jednym z aspektów, który może mieć znaczący wpływ na budżet i działanie szpitala, jest zarządzanie pralnią. Wielu szpitalom zastanawia się, czy warto posiadać własną pralnię, w tym pralnię do mopów, zatrudniać własnych pracowników, czy też skorzystać z usług outsourcingowych firm zewnętrznych. W tym artykule porównamy te dwie opcje i przedstawimy argumenty przemawiające za tym, że lepszym i oszczędniejszym rozwiązaniem dla szpitala jest posiadanie własnej pralni.

Po pierwsze, posiadanie własnej pralni daje szpitalowi większą kontrolę nad procesem prania i higieną. Pralnia wewnętrzna umożliwia szpitalowi pełną kontrolę nad jakością prania, zapewniając, że wszystkie tekstylia, w tym pościel, ręczniki, fartuchy i moppy, są odpowiednio czyste i wolne od zanieczyszczeń.

Własna pralnia pozwala na przeprowadzanie audytów jakościowych, tak by być pewnym, że wszystkie normy sanitarno-higieniczne są spełnione. W przypadku prania mopów, które są kluczowe dla utrzymania czystości i zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji, posiadanie własnej pralni daje większą pewność, że są one dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

Po drugie, własna pralnia może przynieść znaczne oszczędności finansowe. Koszty outsourcingu pralni zewnętrznej mogą być znacznie wyższe niż koszty posiadania własnej pralni i zatrudnienia pracowników. Firmy zewnętrzne często naliczają opłaty za transport, pranie i inne usługi, które mogą znacznie obciążyć budżet szpitala. Ponadto, posiadanie własnej pralni pozwala szpitalowi na lepsze wykorzystanie zasobów i zarządzanie czasem. Szpital może dostosować harmonogram prania do własnych potrzeb, zamiast polegać na harmonogramie zewnętrznej firmy, co może przynieść dodatkowe korzyści operacyjne i logistyczne.

Kolejnym argumentem przemawiającym za posiadaniem własnej pralni jest elastyczność i szybkość reakcji na zmienne potrzeby. W przypadku nagłych sytuacji, takich jak epidemia lub większa liczba pacjentów, szpital musi być w stanie dostosować się do większego zapotrzebowania na czyste tekstylia. Posiadanie własnej pralni pozwala na elastyczne reagowanie na takie sytuacje, zapewniając natychmiastowy dostęp do prania i skrócenie czasu oczekiwania na czyste tekstylia.

Oczywiście, posiadanie własnej pralni wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Wymaga to inwestycji w odpowiednią infrastrukturę, urządzenia i zatrudnienie wyszkolonego personelu. Jednak te koszty mogą być uzasadnione, biorąc pod uwagę długoterminowe korzyści finansowe i operacyjne. Według naszych obliczeń koszt takiej inwestycji zwraca się po 11 miesiącach.

Jednym z rozwiązań jeśli chodzi o poszukiwanie personelu jest również zatrudnienie pracowników z Ukrainy może być jednym z rozwiązań mających na celu zmniejszenie problemu z dostępem do siły roboczej w niektórych branżach lub sektorach, w tym także w sektorze medycznym, takim jak szpitale. Pracownicy z Ukrainy mogą stanowić wartościowe źródło siły roboczej, mając odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Korzyści z zatrudniania pracowników z Ukrainy mogą obejmować:

  1. Lepszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników: Zwiększenie liczby potencjalnych kandydatów do pracy może pomóc w pokryciu braków kadrowych w sektorze medycznym. Pracownicy z Ukrainy mogą posiadać umiejętności i doświadczenie, które są niezbędne w pracy w szpitalach, takie jak pielęgniarki, lekarze, technicy medyczni czy personel obsługujący pralnię.
  2. Elastyczność i dostępność: Pracownicy z Ukrainy mogą być elastyczni pod względem dostępności i gotowości do pracy na różnych zmianach, w tym w nocy, w weekendy i święta. To może pomóc w zaspokojeniu zapotrzebowania na personel w szpitalach, gdzie praca odbywa się przez całą dobę.
  3. Lepsze wykorzystanie zasobów: Zatrudnianie pracowników z Ukrainy może być bardziej ekonomiczne w porównaniu do poszukiwania pracowników lokalnych lub korzystania z firm zewnętrznych. Odpowiednie zarządzanie i wsparcie dla pracowników spoza kraju może pomóc w minimalizowaniu kosztów, takich jak zakwaterowanie i szkolenia.

Warto jednak pamiętać, że zatrudnianie pracowników spoza kraju wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur dotyczących zatrudnienia cudzoziemców, takich jak procedury wizowe i prawa pracy. Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego wsparcia i integracji dla pracowników zagranicznych, tak aby mogli skutecznie pracować i dostosować się do lokalnego środowiska pracy. Do poszukiwan pracowników mogą służyć takie serwisy jak OLX, które mają specjalne sekcje dla Ukraińców poszukujących pracy: https://www.olx.pl/dla-ukrainy/

Podsumowując, zatrudnienie pracowników z Ukrainy może być jednym z rozwiązań, które pomaga w zaspokojeniu zapotrzebowania na siłę roboczą w sektorze medycznym, w tym w szpitalach. Odpowiednie zarządzanie i wsparcie są kluczowe dla skutecznego wykorzystania potencjału pracowników zagranicznych i zapewnienia wysokiej jakości opieki pacjentom.

Podsumowując, posiadanie własnej pralni w szpitalu, w tym pralni do mopów, i zatrudnienie własnych pracowników, przynosi wiele korzyści w kontekście oszczędności i efektywności operacyjnej.

 

Zapewnia większą kontrolę nad procesem prania i higieną, pozwala na oszczędności finansowe i elastyczne reagowanie na zmienne potrzeby. Oczywiście, decyzja o posiadaniu własnej pralni powinna być dobrze przemyślana, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości szpitala.

Rozwiązanie, które mogą cię zainteresować to:

Pralnica do mopów PWM 506 Mopstar 60

Pralnica PW 818 PERFORMANCE PLUS

SUSZARKA PT 8257

Pralnica wirówka Performance Plus PWM907

Łukasz Tatuśko
Dyrektor handlowy w Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska.