Greenpol - logo

Dejonizator POLWATER RL2-400

Dejonizatory Polwater Serii RL2 to urządzenia produkujące wodę zdemineralizowaną z wody wodociągowej. Charakteryzują się
bardzo niskimi kosztami eksploatacji, trwałością i wysoką jakością produkowanej wody.

Zalety i korzyści dejonizatora Polwater RL2-400

 • Konduktometr - pomiar przewodności i temperatury zgodny z normą PN-EN 60746-3:2006
 • Zakres pomiaru przewodności 5,00-100,00μS/cm
 • Dokładność pomiaru przewodności ± 0,1%, dokładność pomiaru temperatury 0,1°C
 • Świadectwo wzorcowania termometru wydane przez akredytowane laboratorium Urzędu Miar – opcja
 • Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z kompensacją temperatury lub bez
 • Możliwość odczytu w μS/cm lub MΩ cm
 • Możliwość wzorcowania i kalibracji, sondy wykonane z metalu szlachetnego
 • Wyświetlacz LCD 2x16 znaków, zegar wyświetlający datę i godzinę
 • Alarmy o konieczności wymiany modułów, podgląd terminów serwisowych
 • Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej)
 • Automatyczne przerwanie produkcji przy pełnym zbiorniku, wznowienie produkcji podczas poboru

Parametry:

 • Wydajność nominalna: 40 l/h
 • Pobór mocy: 70W

Parametry wody:

 • Skuteczność oczyszczania: jony 96-98%
 • Skuteczność oczyszczania: związki organiczne 98-99%

Technologie:

Filtracja sedymentacyjna, filtracja adsorpcyjna, separacja membranowa RO, podwójna wymiana jonowa (opcja), dezynfekcja UV (opcja), ultrafiltracja (opcja), mikrofiltracja (opcja).

Materiały eksploatacyjne:

 • Moduł Auxilpack SA10 nr kat. 3009 - do zużycia 1-3 lat
 • Moduł Auxilpack OB10 nr kat. 3010 - do zużycia 1-3 lat
 • Moduł Auxilpack R150 nr kat. 409 - częstotliwość wymiany - 36 miesięcy

Wyposażenie:

 • System sterujący, czujniki ciśnienia
 • Pompa ze sterowaniem i systemem zabezpieczeń
 • System szybkozłączy JohnGuest
 • Obudowa ze stali nierdzewnej
 • Bezpośrednie podłączenie urządzenia do Myjni-dezynfektora Miele
 • Komplet przyłączy wody zasilającej
 • Zainstalowany komplet materiałów eksploatacyjnych
 • Ciśnieniowy, hermetyczny zbiornik o poj. 80 l
cross