Greenpol - logo

Jednowarstwowa mata dekontaminacyjna Noopli loose laid

Zmywalna, luźno układana mata do kontroli zanieczyszczeń.

Specjalnie zaprojektowana i wykonana w celu wychwytywania, zatrzymywania i redukowania przenoszonych na obuwiu cząstek materii ożywionej i nieożywionej, umożliwia skuteczną ochronę przed skażeniem. Montaż jest łatwy - wystarczy rozwinąć i przenieść w wybrane miejsce – bezproblemowo i z zachowaniem maksymalnej elastyczności.

KORZYŚCI/ZALETY MATY DEKONTAMINACYJNE

 • Przeznaczenie: ruch pieszy i bardzo lekki ruch kołowy.
 • Możliwość zmiany położenia w razie potrzeby.
 • Obciążenie: maks. 100 kg na powierzchnię maty (ruch kołowy).
 • Ochrona obszarów ryzyka przed ponad 99% zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego
 • Ograniczenie ilości cząstek kurzu/drobnoustrojów na podłodze oraz w powietrzu
 • Oszczędność kosztów, poprawa wydajności pracy i większe zyski
 • Produkty posiadają wyraźne oznaczenie informacyjne personel o wejściu w obszar ochronny
 • Strefy chronionej systemem nie można obejść, ani nie wymaga też ona podejmowania jakichkolwiek specjalnych działań
 • Bardzo korzystna reakcja nakłady-efekt
 • Wszystkie produkty zawierają w swojej strukturze środek antybakteryjny
 • 1 do 2 letni cykl eksploatacyjny
 • Produkty przyjazne dla środowiska
 • Łatwość czyszczenia i utrzymania
 • Zmniejszenie kosztów sprzątania obszarów ryzyka
 • Brak zjawisk uwalniania gazów z materiałów silikonowych, lateksowych czy plastyfikatorów PCV (ftalanów)
 • Podwyższenie jakości życia w pracy w związku ze zmniejszeniem ilości alergenów w pracy
 • Możliwość wyboru koloru maty: niebieski, szary.
 • Dostępna w wymiarze:
  • 1.2 m x 0.6 m, 1.2 m x 1.0 m, 1.2 m x 2.0 m, 1.2 m x 3.0 m, 1.2 m x 4.0 m
  • 2.0 m x 0.6 m, 2.0 m x 1.0 m, 2.0 m x 2.0 m, 2.0 m x 3.0 m, 2.0 m x 4.0 m

MIEJSCA ZASTOSOWANIA

 • Wszelkie wejścia do obszarów ryzyka celem niedopuszczenia ich do penetracji przez zanieczyszczenia
 • Wszelkie wejścia celem niedopuszczenia do wydostania się zanieczyszczeń z obszaru chronionego
 • Korytarze w celu zapobiegnięcia rozszerzaniu się zanieczyszczeń
 • Wewnątrz obszarów chronionych sąsiadujących z wrażliwymi produktami i liniami technologicznymi
 • Wewnątrz śluz powietrznych przebieralni, magazynów i pomieszczeń przejściowych, przez które przechodzą produkty dla kontroli czystości tych pomieszczeń
 • Bloki operacyjne
 • Przebieralnie
 • Schowki
 • Wejścia/Wyjścia do poszczególnych stref
 • Na zewnątrz i wewnątrz wind
 • Cleanroom'y
 • Wszędzie, gdzie istnieje potrzeba utrzymania wysokiego stanu czystości
cross