Jednowarstwowa mata dekontaminacyjna Noopli walk

Kod produktu: 160

Maty Dekontaminacyjne to jednowarstwowe, polimerowe maty o wysokiej wydajności. Wyjątkowe właściwości elektrostatyczne powodują przyciąganie zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni obuwia i w powietrzu. Dodatkowy system biostatyczny wspomaga dekontaminację obuwia personelu i pacjentów, a także powierzchni kół sprzętu wprowadzanego do strefy czystej. Jest to również produkt o aktywnym działaniu zaprojektowany tak, aby zbierać różnego rodzaju cząstki i bakterie. Jest połączeniem unikalnego związku polimerowego z zaawansowaną technologią obróbki materiałowej.

KORZYŚCI/ZALETY MATY DEKONTAMINACYJNE

 • Ochrona obszarów ryzyka przed ponad 99% zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego
 • Ograniczenie ilości cząstek kurzu/drobnoustrojów na podłodze oraz w powietrzu
 • Oszczędność kosztów, poprawa wydajności pracy i większe zyski
 • Ograniczenie ryzyka wysokiego odsetka odrzutu produktów
 • Produkty posiadają wyraźne oznaczenie informacyjne personel o wejściu w obszar ochronny
 • Strefy chronionej systemem nie można obejść, ani nie wymaga też ona podejmowania jakichkolwiek specjalnych działań
 • Bardzo korzystna reakcja nakłady-efekt
 • Wszystkie produkty zawierają w swojej strukturze środek antybakteryjny
 • 3 do 5 letni cykl eksploatacyjny
 • Produkty przyjazne dla środowiska
 • Łatwość czyszczenia i utrzymania
 • Zmniejszenie kosztów sprzątania obszarów ryzyka
 • Brak zjawisk uwalniania gazów z materiałów silikonowych, lateksowych czy plastyfikatorów PCV (ftalanów)
 • Podwyższenie jakości życia w pracy w związku ze zmniejszeniem ilości alergenów w pracy
 • Kompleksowa obsługa Klienta
 • Możliwość wyboru koloru maty: niebieski, szary

MIEJSCA ZASTOSOWANIA

 • Wszelkie wejścia do obszarów ryzyka celem niedopuszczenia ich do penetracji przez zanieczyszczenia
 • Wszelkie wejścia celem niedopuszczenia do wydostania się zanieczyszczeń z obszaru chronionego
 • Korytarze w celu zapobiegnięcia rozszerzaniu się zanieczyszczeń
 • Wewnątrz obszarów chronionych sąsiadujących z wrażliwymi produktami i liniami technologicznymi
 • Wewnątrz śluz powietrznych przebieralni, magazynów i pomieszczeń przejściowych, przez które przechodzą produkty dla kontroli czystości tych pomieszczeń
 • Bloki operacyjne
 • Przebieralnie
 • Schowki
 • Wejścia/Wyjścia do poszczególnych stref
 • Na zewnątrz i wewnątrz wind
 • Cleanroom'y
 • Wszędzie, gdzie istnieje potrzeba utrzymania wysokiego stanu czystości

INSTALACJA

Instalacji maty dokonuje wykfalifikowyany serwis. W przypadku nierówności na podłodze lub gdy podłoga wyłożona jest płytkami, należy we własnym zakresie wyrównać podłogę wylewką. Przed zamówieniem wymagane jest przesłanie zdjęć podłogi oraz wypełnienie ankiety producenta w celu dobrania mocowania, obrzeży oraz kleju.

cross