SOLUSCOPE EZ

Wysoce skuteczny detergent z kompleksem trójenzymatycznym. Potwierdzona skuteczność wobec biofilmu. Nie wytwarza piany.

Wysoce skuteczny detergent z kompleksem trójenzymatycznym. Potwierdzona skuteczność wobec biofilmu. Nie wytwarza piany.

Przeznaczony do myjni endoskopowej Serie 1.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

cross