Greenpol - logo

SOLUSCOPE EZ

Wysoce skuteczny detergent z kompleksem trójenzymatycznym. Potwierdzona skuteczność wobec biofilmu. Nie wytwarza piany.

Wysoce skuteczny detergent z kompleksem trójenzymatycznym. Potwierdzona skuteczność wobec biofilmu. Nie wytwarza piany.

Przeznaczony do myjni endoskopowej Serie 1.

cross