Greenpol - logo

SOLUSCOPE GTA

Preparat dezynfekcyjny oparty na aldehydzie glutarowym. Szerokie spektrum mikrobójcze. Czas działania - 10 minut.

Preparat dezynfekcyjny oparty na aldehydzie glutarowym. Szerokie spektrum mikrobójcze. Czas działania - 10 minut.

Przeznaczony do myjni endoskopowej Serie 1.

cross