SOLUSCOPE GTA

Preparat dezynfekcyjny oparty na aldehydzie glutarowym. Szerokie spektrum mikrobójcze. Czas działania - 10 minut.

Preparat dezynfekcyjny oparty na aldehydzie glutarowym. Szerokie spektrum mikrobójcze. Czas działania - 10 minut.

Przeznaczony do myjni endoskopowej Serie 1.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

cross