Greenpol - logo

SOLUSCOPE P

Preparat dezynfekcyjny na bazie 5% kwasu nadoctowego, o minimalnym stężeniu, nieutrwalający białek. Czas działania: 5 minut.

Preparat dezynfekcyjny na bazie 5% kwasu nadoctowego, o minimalnym stężeniu, nieutrwalający białek. Czas działania: 5 minut.

Przeznaczony do myjni endoskopowej Serie TEE.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

cross