1 sierpnia 2023

Transmisja wielolekoopornych pałeczek Gram-ujemnych z syfonów umywalek szpitalnych

Gram-ujemne bakterie kolonizujące odpływy zlewów mogą być źródłem rozprzestrzeniania do umywalki i blatu przez rozpryskiwanie płynącej wody. Kontaminowane umywalki nie były wcześniej powiązane z przenoszeniem gatunków Candida, jednak niedawno doniesiono o częstym wykrywaniu gatunków Candida na powierzchniach środowiskowych w szpitalach, zwłaszcza w wilgotnych miejscach. Z tego względu zbadano częstość zanieczyszczenia zlewu przez gatunki Candida w wielu szpitalach oraz oceniono potencjał rozprzestrzeniania się przez rozpylanie wody.

 

W 4 szpitalach w Cleveland przeprowadzono badanie umywalek w pokojach pacjentów oraz w obszarach pracy personelu w celu wykrycia gatunków Candida. Na początek pobrano próbki z całej umywalki oraz przylegającego blatu w odległości ≤6 cali od umywalki, za pomocą oddzielnych wacików Rayon (BBL Culture Swabs, Becton Dickinson) nasączonych sterylną wodą. Umywalka i przylegający blat zostały następnie zdezynfekowane za pomocą dezynfekanta na bazie nadtlenku wodoru. Dodatkowe próby były pobierane po dezynfekcji, a następnie ponownie po 30-sekundowym włączeniu kranów z ciepłą i zimną wodą. Na waciki została naniesiona pożywka agarowa Sabourauda i zostały poddane inkubacji przez 96 godzin w temperaturze 37°C. Pobrano także próbki wody z kranu oraz waciki z odpływu zlewu.

Łącznie pobrano 194 zestawy próbek z 4 szpitali (od 44 do 50 próbek na szpital). Jak pokazano na rysunku, gatunki Candida były często wykrywane w misach zlewu i na blatach na starcie badania (Rys. 1A). Po dezynfekcji nie stwierdzono dodatnich hodowli, ale rozprzestrzenianie się do miski zlewu i blatu często występowało po włączeniu wody w kranie (Rys. 1B). Najczęściej wykrywanym gatunkiem Candida była Candida parapsilosis, która przyczynia się do problemów jelit i utraty odporności organizmu. Wszystkie próbki z odpływu zlewu były pozytywne dla tego samego gatunku Candida, który został wykryty w misie zlewu i na blacie, jednocześnie próbka wody była negatywna.

Gatunki Candida są powszechną przyczyną zakażeń inwazyjnych u pacjentów hospitalizowanych, a szczepy powodujące infekcje mogą być nabywane egzogenicznie, w tym ze środowiska szpitalnego. Pilnie potrzebne jest lepsze zrozumienie źródeł nabywania gatunków Candida, zwłaszcza w świetle dowodów na przenoszenie się pojawiającej się wielolekoopornej Candida auris w placówkach medycznych. Wyniki dowodzą, że zlewy w szpitalach są często zanieczyszczone gatunkami Candida, a rozpryskiwanie wody z odpływu zlewu powoduje rozprzestrzenianie się ich na umywalkę i blat. Takie rozprzestrzenianie się może prowadzić do przenoszenia się drobnoustrojów przez skażenie sprzętu medycznego, czy rąk personelu i pacjentów i prowadzić do rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych.

Wyniki badania dostarczają dowodów, że kontaminowane zlewy mogą być istotnym, dotąd nieuznawanym źródłem rozprzestrzeniania się gatunków Candida w placówkach medycznych. Konieczne są dalsze badania, które obejmują typowanie molekularne, aby określić pokrewieństwo między gatunkami Candida wykrytymi w zlewach a izolatami klinicznymi. Ponadto, należy opracować skuteczne interwencje w celu zmniejszenia zanieczyszczenia zlewów gatunkami Candida i patogenami bakteryjnymi Gram-ujemnymi.

 

Zakażenie Candida z zewnątrz jest możliwe w warunkach szpitalnych na skutek przeniesienia grzybów na rękach personelu, skażonych materiałach opatrunkowych i środkach dezynfekcyjnych. Zdarza się, że doprowadza do kandydozy ośrodkowego układu nerwowego. Głównym czynnikiem zakażenia są niedobory odporności ale również zalicza się: oparzenia, ciężki stan ogólny i inwazyjne metody leczenia na oddziałach intensywnej terapii (intubacja, tracheotomia, cewniki w dużych naczyniach, żywienie pozajelitowe), sztuczne zastawki serca i inne protezy, antybiotyki o szerokim zakresie działania, wszczepiony układ zastawkowy drenujący płyn mózgowo-rdzeniowy. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych częściej występuje u niemowląt niż u dorosłych, a najczęściej dotyczy wcześniaków. Może powodować ropnie mózgu. U chorych dominuje ból głowy z objawami neurologicznymi, towarzyszy im gorączka. Choroba przebiega przewlekle, doprowadzając często do wodogłowia. Groźną odmianą jest Candida parapsilosis, który najczęściej zasiedla śluzówkę jelit, jamy ustnej, gardła, dróg moczowych i pochwy (u kobiet), a u mężczyzn prostatę.

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń w placówkach medycznych i eliminacji źródeł zakażeń z tak nieoczywistych jak syfony umywalek szpitalnych miejsc, producent Oxy’Pharm poleca urządzenie do dezynfekcji parą wodną SaniVap wraz z niezbędnymi do optymalnego biooczyszczania akcesoriami, które idealnie dopasowują się do każdej sytuacji.
Ich unikalne cechy uczyniły je cennymi atutami zapewniającymi czyszczenie i dezynfekcję powierzchni (podłóg, ścian, sufitów, mebli, urządzeń medycznych itp.) a także miejsc trudnodostępnych jak syfony umywalek, wszelkiego rodzaju zakamarki np. przy rurach w sanitariatach czy przestrzenie za kaloryferem.

Poniżej zdjęcie akcesorium do dezynfekcji syfonów w zlewach umiejscowionych w brudownikach oraz umywalkach pacjentów.

https://www.greenpol.com.pl/kategoria-produktu/urzadzenia-do-mycia-dezynfekcji/

 

 

[Badania zostały przeprowadzone przez : Annette L. Jencson,1 Jennifer L. Cadnum,1 Christina Piedrahita,1 and Curtis J. Donskey2,3 1 Research Service and 2 Geriatric Research, Education, and Clinical Center, Louis Stokes Veterans Affairs Medical Center, and 3 Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, Ohio i opublikowane w Clinical Infectious Diseases® 2017;65(11):1954–5, Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America 2017.]

Izabela Radoch
Dyrektor zarządzająca