Odyssey - monitorowanie sprzętu medycznego

Innowacyjny system monitorowania sprzętu medycznego, stworzony z myślą o efektywnym zarządzaniu i optymalizacji procesów w jednostkach służby zdrowia. Nasze informatyczno-sprzętowe narzędzie dostarcza nie tylko lokalizację, nadzór i monitorowanie aparatury medycznej w czasie rzeczywistym, ale także rewolucyjne wsparcie dla procesów zarządzania, planowania i nadzorowania sprzętu, minimalizując jednocześnie zaangażowanie personelu medycznego.

NOWOCZESNY SYSTEM MONITOROWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO: SMSM ODYSSEY

Witaj w świecie SMSM ODYSSEY – innowacyjnego systemu monitorowania sprzętu medycznego, stworzonego z myślą o efektywnym zarządzaniu i optymalizacji procesów w jednostkach służby zdrowia. Nasze informatyczno-sprzętowe narzędzie dostarcza nie tylko lokalizację, nadzór i monitorowanie aparatury medycznej w czasie rzeczywistym, ale także rewolucyjne wsparcie dla procesów zarządzania, planowania i nadzorowania sprzętu, minimalizując jednocześnie zaangażowanie personelu medycznego.

KLUCZOWE CECHY SMSM ODYSSEY:

 1. Adaptacyjność do Indywidualnych Wymagań:
  • Jesteśmy systemem otwartym, gotowym do pełnej adaptacji do unikalnych potrzeb naszych Klientów. Dajemy Ci kontrolę nad rozwiązaniem, dostosowując je do specyficznych wymagań placówki służby zdrowia.
 2. Monitorowanie Łóżek Szpitalnych w Erze COVID-19:
  • W reakcji na wyzwania związane z pandemią COVID-19, wprowadziliśmy innowacyjny System Monitoringu Łóżek Szpitalnych. To rozwiązanie skupia się na efektywnej logistyce sprzętu medycznego, zwłaszcza łóżek szpitalnych, zwiększając elastyczność działań w okresie kryzysowym.
 3. Technologia RFID od Liderów Rynku:
  • Nasz system oparty jest na najnowocześniejszej technologii radiowej RFID, dostarczanej przez liderów rynku, takich jak Zebra/Motorola i Nordicid. Zapewniamy niezawodność nawet w warunkach szpitalnych, gwarantując precyzyjne monitorowanie sprzętu.
 4. Bezpieczna Komunikacja z Autorskim Szyfrowaniem:
  • Zabezpieczamy komunikację ze sprzętem medycznym naszym autorskim protokołem szyfrowania. W ten sposób uniemożliwiamy nieautoryzowany dostęp, zapewniając bezpieczeństwo procesów działania systemu.
 5. Automatyzacja Zbierania Danych:
  • Eliminujemy problem logistyki sprzętu medycznego poprzez automatyzację zbierania danych. SMSM ODYSSEY zastępuje manualne wprowadzanie informacji rzetelnym i błyskawicznym systemem, gwarantując aktualne dane o ilości i jakości łóżek szpitalnych.

ZOPTYMALIZOWANY PROCES INWENTARYZACJI - TYLKO W 3 KLIKNIĘCIACH

KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA SMSM ODYSSEY:

  1. Śledzenie Lokalizacji Sprzętu Medycznego w Czasie Rzeczywistym:
   • Monitorowanie aktualnej lokalizacji sprzętu medycznego na terenie placówki służby zdrowia w czasie rzeczywistym.
  2. Rezerwacja Aparatury Medycznej do Konkretnych Zabiegów:
   • Możliwość zarezerwowania aparatury medycznej na określony czas, dostosowując ją do konkretnych zabiegów.
  3. Optymalizacja Procesów Zarządzania Sprzętem:
   • Gromadzenie danych statystycznych celem optymalizacji procesów zarządzania sprzętem medycznym.
  4. Informacje o Aktualnym Stanie Sprzętu:
   • Dostarczanie informacji o aktualnym stanie sprzętu, takie jak dostępność, zajętość, status dezynfekcji, sprawność/niesprawność czy zarezerwowanie.
  5. Precyzyjna Lokalizacja Sprzętu Medycznego:
   • Dokładna lokalizacja sprzętu medycznego, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, nawet w jednej sali chorych, dzięki ręcznemu skanerowi.
  6. Szybka Lokalizacja Sprzętu do Naprawy czy Przeglądu:
   • Łatwa i szybka identyfikacja lokalizacji sprzętu medycznego, ułatwiająca procesy naprawy, przeglądu technicznego oraz inwentaryzacji.
  7. Automatyczne Powiadomienia dla Dysponenta Sprzętu:
   • Generowanie automatycznych powiadomień o zmianie statusu sprzętu poprzez informacje SMS lub e-mail dla dysponenta sprzętu.
  8. Zdalne Wsparcie Techniczne:
   • Udostępnianie zdalnego wsparcia technicznego dla SMSM ODYSSEY, umożliwiającego zgłaszanie usterek, dostosowywanie parametrów i ustawień online.
  9. Raporty Dziennych i Miesięcznych:
   • Generowanie raportów dziennych i miesięcznych z szczegółowymi danymi dotyczącymi sprzętu oraz jego statusu.
  10. Automatyczna Zmiana Statusu Sprzętu:
   • Automatyczna zmiana statusu sprzętu w wybranych działach, na przykład zmiana stanu łóżka w dziale dezynfekcji.
  11. Integracja z Istniejącą Infrastrukturą IT:
   • Możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą IT placówki służby zdrowia, co ułatwia wdrożenie systemu SMSM ODYSSEY.
  12. Planowanie Wykorzystania Sprzętu Medycznego:
   • Wsparcie dla planowania wykorzystania sprzętu medycznego, zgodnie z Polityką Jakości w placówkach służby zdrowia.

ODYSSEY INWENTARYZACJA

Moduł „ODYSSEY INWENTARYZACJA – to niezależne informatyczno – sprzętowe narzędzie umożliwiające wskazanie lokalizacji, nadzór oraz monitorowanie dowolnej aparatury medycznej w danej jednostce służby zdrowia w czasie rzeczywistym.

 

System daje mocne wsparcie dla procesów inwentaryzacji sprzętu medycznego przy minimalnym zaangażowaniu personelu medycznego. Koniec z inwentaryzacyjnym chaosem, czasochłonnym, długotrwałym, często nieścisłym procesem. Już teraz inwentaryzacyjne działania pracowników można w większości przełożyć na system.

Moduł „ODYSSEY INWENTARYZACJA” – może być wdrażany oraz używany jako samodzielne narzędzie inwentaryzacyjne lub jako dodatkowy moduł Systemu Monitorowania Sprzętu Medycznego Odyssey.

KORZYŚCI WDROŻENIA MODUŁU „ODYSSEY INWENTARYZACJA”

Dzięki Modułowi, proces inwentaryzacji będzie:

cross